Skolan är en hjärtesak för oss

hand_skola_digitalaprov

Fördelarna med skolans digitalisering är såklart oräkneliga. Inte minst kan dyrbar lärartid användas effektivare, säkerheten höjas, tillgängligheten öka och miljön sparas. En aktuell del i den processen är att gå från analoga till digitala nationella prov vilket ska gälla alla skolor i Sverige senast år 2022. För att få nödvändig teknik och arbetsrutiner på plats genomför nu Skolverket försöksverksamhet tillsammans med 100 skolor.

Paketerad lösning för försöksskolorna

Eftersom skolan och förenkling av dess digitala processer alltid har legat Svensk e-identitet varmt om hjärtat kan vi nu erbjuda enkel paketerad anslutning för försöksskolorna även till digitala prov. Just denna lösning kan endast försöksskolorna ta del av, men alla skolor är varmt välkomna att kontakta oss kring andra behov kring anslutning till Skolfederation.se där vi har varit med från start och kan erbjuda väl beprövade, säkra och enkla anslutningsmöjligheter.

Läs mer om Skolfederation

Läs mer om den anpassade lösningen för försöksskolor och digitala nationella prov