SPAR - Statens personadressregister

Vem loggar in i era system?

Med SPAR-slagning kan ni få detaljerad information om folkbokföringsadress och personnummer samt – i vissa fall uppgifter om ett barns vårdnadshavare – för den som loggar in till era system.

SPAR

Statens personadressregister – SPAR – är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. I registret finns även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet är fastställd.

SPAR kan användas som antingen en tilläggstjänst eller som en fristående tjänst där du har möjlighet att välja din egen användarkälla, till exempel AD-konto.

Slagningen kan läggas till som tjänst till inloggningsmetoderna, BankID, Freja eID och Personvalidering. Vi kan även erbjuda utökat SPAR, där även tidigare folkbokföringsadresser listas. Där finns också möjlighet att tydligt få avisering om en användare har sekretessmarkering (skyddade personuppgifter).

Utökad relationsbehörighet

För att få tillgång till utökad relationsbehörighet för minderåriga i SPAR krävs tillstånd av Skatteverket. Ansökan görs via blankett SSKV-1537 på Skatteverkets webbplats. Därefter erhålls anslutningsuppgifter som Svensk e-identitet integrerar i er tjänst för att sedan sköta kontrollen av kopplingen mellan barn och vårdnadshavare.