Information från SPAR - Statens personadressregister

Vem loggar in i era system?

Med tillvalet SPAR-slagning kan ni få detaljerad information om folkbokföringsadress och personnummer samt – i vissa fall uppgifter om ett barns vårdnadshavare – för den som loggar in till era system. 

Statens personadressregister – SPAR – är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. I registret finns även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet är fastställd.

SPAR-slagning kan läggas till som tjänst till inloggningsmetoderna BankID, Freja eID och Personvalidering. Vi kan även erbjuda utökat SPAR, där även tidigare folkbokföringsadresser listas. Där finns också möjlighet att tydligt få avisering om en användare har sekretessmarkering (skyddade personuppgifter).

Utökad behörighet för uppgifter om barn och vårdnadshavare

Nu även för privata vårdgivare och friskolor

Privata vårdgivare och friskolor har länge efterfrågat möjligheten att liksom offentliga verksamheter ha möjlighet att få tillgång till information om ett specifikt barns vårdnadshavare. Detta är sedan sommaren 2020 möjligt.

För att få tillgång till utökad relationsbehörighet för minderåriga i SPAR krävs tillstånd av Skatteverket. Ansökan görs via blankett SSKV-1537 på Skatteverkets webbplats. Därefter erhålls anslutningsuppgifter som Svensk e-identitet integrerar i er tjänst för att sedan sköta kontrollen av kopplingen mellan barn och vårdnadshavare.

I dagsläget är det endast möjligt att få information om en minderårigs vårdnadshavare och inte det omvända, det vill säga att få fram uppgifter till en specifik vårdnadshavares barn.