Skip to main content

Den säkra 2FA-appen när ni delar telefon i tjänsten

SveID 2FA-appen

SveID 2FA-appen är en smart inloggningsmetod från Svensk e-identitet. 2FAappen möjliggör mobil och säker tvåfaktorsinloggning för användare i både privat och offentlig sektor som delar enhet/device; det vill säga när användaren inte har tillgång till en egen telefon i tjänsten.