Tjänste-eid – Logga in i tjänstesystemen enkelt och säkert

iDappen

Låt medarbetarna legitimera sig mobilt och samtidigt enkelt och säkert med iDappen. Det utan att behöva använda sin privata e-legitimation som tjänste-eid.

Digital identitet med enkla iDappen

Som BankID - fast flexiblare

iDappen är en enkel och flexibel applikation, digital identitet och tjänste-eid som fungerar ungefär som BankID, men med den stora fördelen att den kan kopplas mot valfri datakälla. 

Appen finns både för Android och Apple och är mycket smidig att implementera, använda och administrera och behöver ingen extra hårdvara.  

Flera stora fördelar för både administration och användare

  • Digital identitet i tjänsten utan att behöva använda privat BankID.
  • Skyddar känslig data.
  • Inga osäkra och krångliga användarnamn och lösenord behöver hanteras.
  • Pinkod eller fingeravtryck gör det 2FA-säkert.
  • Koppla till valfri databas eller IDP, exempelvis AD- eller HSA-id.
  • Inga tickavgifter.
    Smidig att implementera, använda och administrera.
  • Fungerar både på datorn och telefonen där en egen enhet eller device finns. Måste fler dela på enheterna finns andra smidiga alternativ, exempelvis vårt nyckelpaket. Läs gärna mer om det här.

Tjänste-eid

Passar många - särskilt i kommuner

Kommuner finner denna lösning särskilt användbar för sin personal exempelvis inom administration, vård och omsorg, socialtjänst och skola. Ett exempel i raden av många är inloggning mot skolsystemet Unikums webbverktyg för stödinsatser där extra känsliga uppgifter hanteras.

Och även inom vården

Tjänsten passar också särskilt bra inom vården då man vill logga in mobilt med tvåfaktorsautentisering till vårdsystem som exempelvis Treserva med SITHS utan att behöva “släpa med sig” kort och kortläsare. Användaren heller inte växla appar under inloggningen eftersom det sker automatiskt. iDappen används då tillsammans med HSA-id som grundidentitet och kopplas till användaren med hjälp av SITHS-kortet och dess HSA-id för att skapa ett mobilt certifikat. Identiteten överförs från SITHS-kortet till appen via vårt eget GrandID API.

Om en verksamhet har behov av att hämta fler attribut vid inloggningen än de som finns i SITHS-certifikatet kan det också läggas till. I de fall legitimerad personal ska arbeta mobilt mot ”ej betrodda nationella tjänster”, exempelvis NPÖ och Pascal krävs tjänsten SITHS för Tactivo (tidigare Mobilt SITHS).

Vilka övriga alternativ till tjänste-eid finns?

Just nu utreds frågan om ett nationellt tjänste-eid på uppdrag av Regeringen, där resultatet förväntas vid årsskiftet 20/21.

I väntan på det finns flera alternativa lösningar för digitalt informationsutbyte där iDappen är en av dem.

Läs mer om digitala identiteter i tjänsten i ett blogginlägg

iDappen löser de mobila behoven för alla typer enheter

iDappen möjliggör förflyttning av starka identiteter till en mobil enhet. Genom att utnyttja moderna mobila enheters kryptografiska lagringsutrymmen kan tjänsten säkerställa att ett certifikat utställt av molntjänster fortsätter att vara en giltig identitet även ute i fältet för användare. Identiteterna kontrolleras av användarens organisation och kan därmed utnyttjas för flertalet scenarier och situationer.

Identifiering i tjänsten
vilka alternativ finns?

Anna Winter, Svensk e-identitet Sara Bern Strikersoft

Sara Bern

Produktägare  SwipeCare
& Key Account Manager Strikersoft

Se film 

-Svensk e-identitet har spelat en
helt avgörande roll i våra kunders användande utav SwipeCare
säger Sara Bern

strikersoft

swipecare