Skip to main content

Implementera OpenID Connect enkelt via oss

OpenID Connect

Vår tjänst OpenID Connect är en öppen OAuth standard för systemintegration med bland annat applikationer. Metoden är en öppen OAuth-standard för utbyte av data vid autentisering och auktorisation.

Med OpenID Connect kan en användare loggas in till ett system med en identitet som inte har någon anknytning till systemet. Genom detta uppnås så kallad federerad inloggning.

Vi hjälper både systemleverantörer och organisationer att enkelt implementera OpenID Connect.

Är du systemleverantör och behöver stöd för OpenID Connect?

Vi på Svensk e-identitet stödjer att agera som IDP (IDentity Provider) och SP (Service Provider) och kan därmed vara en tillförlitlig partner för alla typer av OpenID Connect-installationer.

Vi vet att OpenID Connect är tekniskt komplicerat. Därför har vi tagit fram ett smidigt API som konfigurerar systemintegrationen för OpenID Connect-stöd inom 60 minuter. Lösningen är både enkel och prisvärd.

Kontakta oss så får du 14 dagars testnycklar redan idag.