Integration protocol / Integrationsmetoder

Vi har stor vana
av de flesta
integrationsmetoder

Integrationsprotokoll (Integration Protocol)

När organisationer ska kopplas ihop med system behövs en integrationsmetod (integrationsprotokoll eller integration protocol) användas, exempelvis SAML, ADFS, OAuth eller ett API som vårt eget GrandID API. Ofta är syftet att uppnå Single Sign On mellan era olika tjänster.

Frågor om integrationsmetoder? Kontakta oss! 

 

 

 

De vanligaste är:

De vanligaste är: