Skip to main content

Vi har stor erfarenhet av integrationsmetoder

När organisationer ska kopplas ihop med system behövs en integrationsmetod (integrationsprotokoll eller integration protocol) användas, exempelvis SAML, ADFS, OAuth eller ett API som vårt eget GrandID API. Ofta är syftet att uppnå Single Sign On mellan era olika tjänster.

De vanligaste integrationsmetoderna är:

Har du frågor om integrationsmetoder?
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.