Skip to main content

Anslut era externa tjänster till Azure AD

Microsoft Azure Active Directory-identitetstjänst (Azure AD/AAD)

Vi hjälper er organisation att enkelt konfigurera upp en integration med Microsoft Azure AD för åtkomst till era appar och tjänster.

Använder ni Azure AD som användarkatalog?

Med koppling mot Azure AD (AAD) kan er organisation åstadkomma säker inloggning eller Single Sign On till befintliga verksamhetssystem för användarna.

Med detta kommer fler fördelar, exempelvis kan ni:

  • Harmonisera Azure AD med dina övriga autentiseringsmetoder med hjälp av våra smidiga användarmenyer.
  • Utnyttja ert moln-AD för att logga in i system med höga krav på säkerhet
  • Hämta fler attribut från ert Azure AD för att exempelvis rättighetsstyra verksamhetssystemet.
  • Använd er egen tvåfaktorslösning till ditt Azure AD för att maximera nyttan av vår administrationstjänst.
  • Koppla till exempelvis e-legitimationer, SPAR med fler
  • Arbeta i en välbekant Microsoftmiljö

Hur går det till?

Azure AD kopplas till era moln-tjänster och applikationerna via SAML, OpenID Connect eller vårt egna enkla interface GrandID API. På så sätt kan era användare ansluta till sina system via den bekanta Microsoftmiljön. 

Möjligt att koppla inloggningar med starkare autentiseringsmetoder

Man kan koppla inloggningar med starkare autentiseringsmetoder än Azure, som exempelvis e-legitimation, till sitt AAD och istället hämta tillvals-attribut från Azure genom att exponera Graph API mot Svensk e-identitet. På detta viset kan en LOA3-autentisering uppnås utan att kompromissa på attributen som skickas till det mottagande systemet.

Vad är Azure Active Directory?

Azure Active Directory (Azure AD) är Microsofts molnbaserade tjänst för identitets- och åtkomsthantering, som hjälper dina anställda att logga in och få åtkomst till resurser i:

  • Externa resurser, till exempel Microsoft 365 och tusentals andra SaaS-tjänster.
  • Interna resurser, som appar i företagets nätverk och intranät, tillsammans med molnappar som utvecklats av din egen organisation.
  •  Som utvecklare kan du använda Azure AD som standardbaserad metod för att lägga till enkel inloggning (SSO) i dina tjänster, så att de fungerar med en användares befintliga autentiseringsuppgifter.