ADFS

Enkel implementation av ADFS 3.X-4.X (WS-federation)

Med ADFS 3.X-4.X (WS-federation) kan en användare loggas in till ett system med en identitet som inte har någon anknytning till systemet. 

ADFS är en öppen XML-baserad standard för utbyte av data vid autentisering och auktorisation. Genom detta uppnås så kallad federerad inloggning. Single Sign On (SSO) kan erhållas oavsett vilken integrationsmetod (integration protocol) som används.

ADFS

Hur fungerar det?

Svensk e-identitet konfigurerar en ADFS-integration mot er organisation för att kunna ta emot användardata. Vi agerar som IDP (Identity Provider) och SP (Service Provider) och kan därmed vara en tillförlitlig partner för alla typer av ADFS-installationer.

Systemleverantör

Är du systemleverantör och behöver stöd för ADFS i er applikation?

Vi vet att ADFS är tekniskt komplicerat. Därför har vi tagit fram ett smidigt API som gör att er applikation får ADFS-stöd inom en timme. Lösningen är både enkel och prisvärd.