Skip to main content

Våra kortaktiveringskontor

Vi har kortaktiveringskontor spridda över hela landet. Vi arbetar kontinuerligt med att utöka vårt utbud av aktiveringskontor. Våra aktiveringskontor är främst till för bemanningsföretag, enmansföretag och nya kunder. Ni som är 2 eller fler kortanvändare i er organisation ska sätta upp eget aktiveringskontor. Vid frågor kontakta ombud@e-identitet.se.

 

Våra kortaktiveringskontor

Aktivera kort

Viktig information

Det är viktigt att kortanvändaren har med sig sitt kort, som skickas till folkbokföringsadressen, samt giltig legitimation när kortet ska aktiveras. I annat fall får inte kortet lämnas ut. Ni som beställare ansvarar för att informera kortanvändaren om detta.

Normal leveranstid för korten är ca 2-3 veckor.

Kortet måste aktiveras inom 3 månader, om detta inte görs måste nytt kort beställas till ny kostnad.

Kostnad

Kostnad per uthämtat kort är 800 kr/aktiverat kort, denna kostnad tillkommer utöver priser enligt avtal och faktureras kunden. Avgiften går oavkortat till kortaktiveringkontoret. På vårt huvudkontor i Uppsala är det kostnadsfritt att aktivera kortet.

Kontakt

E-post: ombud@e-identitet.se