Våra kortutlämningskontor

Vi har kortutlämningskontor spridda över hela landet. Vi arbetar kontinuerligt med att utöka vårt utbud av kortutlämningskontor. Våra kortutlämningskontor är främst till för bemanningsföretag, enmansföretag och nya kunder. Ni som är 2 eller fler kortanvändare i er organisation ska sätta upp eget kortutlämningskontor. Vid frågor kontakta ombud@e-identitet.se.

Beställningsstopp av SITHS-kort 15/12 2023-25/1 2024

 

Våra kortutlämningskontor

Beställ kort

Vid beställning till ett av våra kortutlämningskontor ska det framgå i beställningen vilket kortutlämningskontor kortet ska skickas till. Det går inte att i efterhand ändra kortutlämningskontor, lagd beställning gäller.

Viktig information

Det är viktigt att kortanvändaren har med sig sitt kodbrev, som skickas till folkbokföringsadressen, samt giltig legitimation när kortet ska hämtas ut. I annat fall får inte kortet lämnas ut. Ni som beställare ansvarar för att informera kortanvändaren om detta.

Normal leveranstid för korten är ca 2-3 veckor.

Leverans av kort och koder kan skilja någon dag. Kortanvändaren bör avvakta 2-3 dagar efter erhållet kodbrev innan kortutlämningskontoret kontaktas. Detta för att kortutlämningskontoret ska hinna få REK-avin samt hämta ut försändelsen. Kontakt sker enligt instruktionen som står under respektive kortutlämningskontor.

Kortet måste hämtas ut inom 3 månader, om detta inte görs måste nytt kort beställas till ny kostnad.

Kostnad

Kostnad per uthämtat kort står under respektive kortutlämningskontor, denna kostnad tillkommer utöver priser enligt avtal och faktureras kunden. Avgiften går oavkortat till kortutlämningskontoret.

Kontakt

E-post: ombud@e-identitet.se