Skip to main content

GWS - för inloggning till verksamhetssystem

GWS - GrandID Windows Service

GWS (GrandID Windows Service) är den ultimata lösningen för en organisation som vill åstadkomma säker inloggning eller Single Sign On till befintliga verksamhetssystem.

GrandID Windows Service (GWS) är vår egen unika Windowstjänst som installeras på en domänansluten server i Microsoftmiljö. Den används för att enkelt erhålla AD-inloggning eller till valfri tjänst eller federation. Antalet system som kan integreras är stort – och nya system integreras enkelt.

Vad är GWS?

GWS står för GrandID Windows Service och innebär det här:

  • Smidig och robust mjukvara som tar liten plats.
  • Mycket enkel att installera.
  • Behöver bara installeras på en server i nätverket.
  • Kan installera flera instanser för redundans.
  • Inga brandväggsöppningar behövs. Endast utgående trafik på port 443.
  • Använder pushteknik.
  • Kan ansluta mot multipla domäner i nätverket.
  • Fungerar med alla LDAP-kompatibla katalogtjänster inklusive Microsoft Active Directory och NetIQ eDirectory.
  • Kan få ut en detaljerad loggfil så en lokal administratör kan se vem som har loggat in och när.
  • Ansluter till LDAP-servern som användare. Inga administrativa rättigheter behövs.