Dold tvåfaktor

Enkelt men lika säkert med dold tvåfaktoridentifiering

Med dold tvåfaktor kopplas användarens webbläsare till dennes AD-konto. Med dold tvåfaktorsidentifiering sker inloggningen med hjälp av två olika faktorer, men upplevs ändå som ett steg för användaren.

Dold tvåfaktor – smidig lösning, särskilt för skolor

Vid den första identifieringen krävs att ytterligare en tvåfaktorsfaktor används, exempelvis SMS, för att bekräfta att den enhet som används är betrodd. I de fall användaren är uppkopplad till ett internt nät exempelvis på en skola eller annan arbetsplats kan den första identifieringen istället styras via nätverk. Vid framtida inloggningar används sedan dold tvåfaktor i webbläsaren.

Många upplever dold tvåfaktor som en smidig lösning, bland annat eftersom kraven som måste uppfyllas för säkerhet inte är lika höga som för många andra metoder.