Skip to main content

Enkelt men lika säkert med dold tvåfaktor

Dold tvåfaktorsidentifiering

Med dold tvåfaktor kopplas användarens webbläsare till dennes AD-konto. Med dold tvåfaktorsidentifiering sker inloggningen med hjälp av två olika faktorer, men upplevs ändå som ett steg för användaren.

Vid den första identifieringen krävs att ytterligare en tvåfaktorsfaktor används, exempelvis SMS, för att bekräfta att den enhet som används är betrodd. I de fall användaren är uppkopplad till ett internt nät exempelvis på en skola eller annan arbetsplats kan den första identifieringen istället styras via nätverk. Vid framtida inloggningar används sedan dold tvåfaktor i webbläsaren.

Många upplever dold tvåfaktor som en smidig lösning, bland annat eftersom kraven som måste uppfyllas för säkerhet inte är lika höga som för många andra metoder.