Tvåfaktorstoken – Zero Administration

Koppla information från en användarkälla till en tvåfaktorstoken

När en verksamhet så smidigt som möjligt behöver koppla information från en användarkälla till en eller säkerhetsnyckel/tvåfaktorstoken för att åstadkomma en säker inloggning för flera användare – är Zero Administration lösningen.

Tvåfaktorstoken

Hur fungerar Zero Administration?

Zero Administration passar särskilt bra i verksamheter där många medarbetare delar mobiltelefoner eller surfplattor och samtidigt behöver tillgång till sin egen behörighet, som i hemtjänsten. Som namnet antyder kräver verktyget knappt någon administration alls. All användarinformation från exempelvis ett AD-konto som personnummer, e-postadress och telefonnummer sparas och kopplas till en engångskodsdosa eller säkerhetsnyckel i ett lättillgängligt webbgränssnitt.

Användaren gör själv kopplingen mellan AD-kontot och sin tvåfaktorstoken, som säkerhetsnyckel eller säkerhetsdosa, vid sin första inloggning i en app. Verksamheten administrerar i sin tur allt enkelt i en portal.

Många fördelar

En av Zero Administrations många fördelar är att det är enkelt att rensa informationen som finns lagrad i verktyget och därmed säkerhetsnyckeln/tvåfaktorstoken eller engångskodsdosan. Det underlättar förstås särskilt om en medarbetare tappar bort sin nyckel eller dosa, eller slutar i verksamheten. En annan fördel är att säkerhetsnyckeln/dosan kan återanvändas.

Tvåfaktorstoken

Vad hjälper Svensk e-identitet till med?

Svensk e-identitet hjälper er att göra processen att implementera Zero Administration med tvåfaktorstoken smidig och enkel genom att konfigurera tjänsten för er organisations unika behov.