Skip to main content

Europeiska medborgare ska erbjudas inloggning

eIDAS

eIDAS handlar kort och gott om att alla offentliga verksamheter och deras systemleverantörer med e-tjänster måste kunna erbjuda inloggning med e-legitimation även för europeiska medborgare. 

Alla offentliga verksamheter som erbjuder e-tjänster till medborgare ska ha gjort en anslutning till eIDAS.

Med Svensk e-identitet blir anslutningen enkel för er som ännu inte anslutit.

eIDAS

Krav från 2018

Den 29 september 2018 infördes eIDAS, vilket innebär ett lagkrav om att offentlig sektor måste kunna erbjuda europeiska användare inloggning med deras nationella identiteter. Om man idag erbjuder e-tjänster med inloggning med e-legitimation blir det alltså lag på att erbjuda samma tjänster för utländska medborgare.

Med vår inloggningstjänst eIDAS blir det enkelt för både befintliga och nya kunder att uppfylla lagkravet.

För systemleverantörer

När den nya lagen träder i kraft måste alla leverantörer av e-tjänster till offentlig verksamhet erbjuda stöd för eIDAS.

eIDAS är tillgängligt även för systemleverantörer som vill ha stöd för utländska elektroniska legitimationer mot exempelvis privata och ideella verksamheter. eIDAS har en teknisk komplex infrastruktur som tar tid att implementera på egen hand.

Med vårt GrandID API blir implementationen enkel.
Kontakta oss gärna för mer information!

  • Påminn era systemleverantörer om att implementera stöd för eIDAS – det är enkelt om de tar hjälp av oss.
  • Gå igenom era e-tjänster och bedöm vilka som ska vara möjliga för utländska medborgare att använda. Det kan till exempel vara att söka sophantering för utländska medborgare som äger fastigheter i er kommun.