Skip to main content

Återanvänd er användardata

Attributöverföring

När en användare loggar in eller registrerar sina uppgifter kan samma information komma till nytta på flera sätt i flera system. Inte minst kan det underlätta för användaren som slipper fylla i grundläggande uppgifter om och om igen vid ytterligare inloggningar. Med attributöverföring samlas information om användare från olika datakällor som sedan skickas vidare vid inloggningstillfället. Överföring, hämtning och integration av användardata kan ske på många sätt som Svensk e-identitet har stor vana att hantera.

Vårdgivare, skolor & många andra

Det finns många situationer när attributöverföring och användardata kan underlätta, som exempelvis när en patient ska hämta ut recept eller när en lärare behöver tillgång till ett skolsystem.

Exempel på användardata som kan överföras vid inloggningstillfället:

  • Folkbokföringsuppgifter som personnummer adress och namn
  • HSA-attribut
  • Attribut från katalogtjänst
  • Profilinformation från alla sociala medier
  • Verifierad e-postadress från Google och Google Apps

Den personliga integriteten går alltid först

Vi ser alltid till att gällande lagar följs och att den personliga integriteten skyddas genom att alltid låta användaren godkänna behandlingen av sina personuppgifter och användardata.