Beställ funktionscertifikat hos Svensk e-identitet

Funktionscertifikat för tandvårdskliniker

Hos Svensk e-identitet är det enkelt att beställa funktionscertifikat för tandvårdskliniker.

För att digitala journalsystem hos tandläkarkliniker ska kunna kommunicera säkert med Försäkringskassan används funktionscertifikat. Funktionscertifikatet är giltigt i två år och kostar 3 500 kronor exklusive moms.

Ni kan använda funktionscertifikatet för flera kliniker under förutsättning att de har samma organisationsnummer. Funktionscertifikatet hämtas via en länk som skickas ut av Svensk e-identitet. Certifikatsfilen ska sedan importeras till ert journalsystem.

Beställ funktionscertifikat för:

Funktionscertifikat

Beställ funktionscertifikat här