Hos oss är det enkelt att beställa funktionscertifikat för tandvårdskliniker

Funktionscertifikat för tandvårdskliniker

För att digitala journalsystem hos tandläkarkliniker ska kunna kommunicera säkert med Försäkringskassan används funktionscertifikat. Funktionscertifikatet är giltigt i två år och kostar 4100 kronor exklusive moms.

Ni kan använda funktionscertifikatet för flera kliniker under förutsättning att de har samma organisationsnummer. Funktionscertifikatet hämtas via en länk som skickas ut av Svensk e-identitet. Certifikatsfilen ska sedan importeras till ert journalsystem.

Beställ funktionscertifikat för: