Svenska Pass e-legitimation

Säkrast av dem alla

Skatteverkets e-legitimation Svenska Pass är tillsammans med BankID och Freja eID Plus godkänd som Svensk e-legitimation. Svenska Pass är den enda av de godkända e-legitimationerna som håller allra högsta tillitsnivån. Implementera Svenska Pass för att säkerställa att er organisation kan erbjuda era användare alla giltiga e-legitimationer på den svenska marknaden inklusive den säkraste på marknaden.

Mer om Svenska Pass

E-legget med högst tillitsnivå enligt DIGG

Med e-legitimationen Svenska Pass kan en användare legitimera sig på ett mycket säkert sätt i webbtjänster, applikationer eller mobilappar i hos Skatteverket eller andra aktörer som stödjer Skatteverkets ID där personnummer används för inloggning. Som offentlig verksamhet eller privat aktör som agerar mot mot kommuner eller myndigheter inte minst med höga säkerhetskrav bör Svenska Pass adderas som inloggningsmetod. På så sätt kan också så många användare som möjligt, exempelvis medborgare, erbjudas flera inloggningsalternativ för god tillgänglighet.

Smartcard – fysisk och elektronisk ID i ett

Svenska Pass ID-kort är ett så kallat Smartcard. För att en användare ska kunna använda Svenska Pass som e-legitimation krävs att hen har ett ”fysiskt” ID-kort från Skatteverket samt en kortläsare och en installerad programvara; SConnect.

Svensk e-legitimation med tillitsnivå 4

AB Svenska Pass ägs av Thales Group och är godkänd av den statliga myndigheten DIGG för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på tillitsnivå 4, vilket är den högsta tillitsnivån som kan utfärdas enligt myndigheten DIGG.

Svenska Pass definieras därmed som en säker tvåfaktorsinloggning

Läs mer
Läs mer om e-legitimationen Svenska Pass på Thales Groups hemsida

Med oss blir anslutningen enkel

Vi gör implementationen av Svenska Pass mycket enkel och smidig för er som organisation. Vi hjälper till att installera lämplig integrationsmetod, exempelvis API , SAML, OpenID samt säkerställa att certifikatet som används inte är revokerat, det vill säga att kontrollera att det är giltigt.

Vi sköter även kontakterna och konfigurerar tjänsten i samverkan med Skatteverkets leverantör Thales Group. Vi kollar även att pinkoden är korrekt med hjälp av programvaran som används och anpassar till eventuella specifika integrationsbehov som exempelvis av Single-Sign-On. Det går också att välja att få information från Statens personadressregister – SPAR – som tillägg.