Funktionscertifikat för systemleverantörer

Systemleverantörer som behöver säkerställa kommunikationen mellan datorer och system kan göra det genom att använda ett SITHS-funktionscertifikat för sin domän. Som ombud för HSA och SITHS innebär det att ni kan beställa certifikaten via oss.

Använd SITHS-funktionscertifikat för er domän

Vi utfärdar funktionscertifikat för test- och produktionsmiljö. 

Vi tar hand om det administrativa arbetet och utfärdar certifikaten för önskad funktion och domän. Om det gäller funktionscertifikat för produktionssatta system krävs det att ett avtal först upprättas mellan den beställande organisationen och Svensk e-identitet samt att en domänvalidering görs av Inera AB.

Certifikatet skickas elektroniskt och kvitteras av mottagaren. Giltighetstiden är två år från utfärdandet. Debitering sker först då certifikatet utfärdats.

Nationell patientöversikt

Vi utfärdar exempelvis funktionscertifikat som säkerställer funktionen Tillgänglig patient för den nationella e-Hälsotjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ, för kommuner och andra aktörer som behöver sätta upp en egen serverlösning. Funktionscertifikaten kan utfärdas på toppdomänen och kan sedan användas för andra underliggande domäner.

Funktionscertifikat

Kontakta Svensk e-identitet

Kontakta oss för ytterligare information och beställning på 018-481 19 00. 

Är du tandläkare och behöver ett funktionscertifikat för kommunikation med Försäkringskassan, läs mer här.