Skip to main content

- Digitala Nationella Prov -

Vi välkomnar Guteskolan AB!

Inför att Digitala Nationella Prov (DNP) införs 2024 krävs att samtliga huvudmän/skolor ser till att skolpersonalen har en godkänd e-legitimation och att den nödvändiga tekniken finns på plats.

Vi är glada över att få leverera de tekniska lösningarna kring införandet till Guteskolan AB. Guteskolan är en fristående skola på Gotland som bedriver verksamhet från förskoleklass till och med skolår 9.