Skip to main content

När flera samarbetar och litar på varandra i en identitetsfederation

Federationer

Federerad inloggning är användbar i alla typer av organisationer där användarna behöver ha åtkomst till flera olika system. Ett vanligt exempel är i skolvärlden där elever, lärare, vårdnadshavare, leverantörer av läromedel och utvecklare behöver ha effektiv åtkomst till samma system, tjänster och information. Vi ansluter användare och system till de flesta federationer.

Vad är federerad inloggning?

Federerad inloggning innebär att en användare kan logga in i flera organisationers nätverk eller system med samma inloggningsuppgifter. Användaren behöver endast ange dem en gång för att få tillgång till alla sina system. Det är detta inloggningsförfarande som brukar kallas single-sign-on (sso).

En förutsättning för federerad inloggning är att aktuella organisationer samarbetar i en så kallad identitetsfederation. Det är ett samarbete där deltagarna har avtalat att lita på varandras hantering av identiteter genom att följa ett gemensamt regelverk. Skolfederation är idag den största i Sverige. Ett annat exempel är eIDAS som är en europeisk federation för att alla offentliga verksamheter och deras systemleverantörer med e-tjänster ska kunna erbjuda inloggning med e-legitimation för alla inom EU.

Läs mer om vad federerad inloggning är i ett tidigare blogginlägg.