Skip to main content

AD-integration / Active Directory

Integrera ert Active Directory - många smidiga alternativ

Med vår tjänst AD-integration blir det enkelt att använda det egna Active Directory-kontot som grund för alla inloggningstjänster. Vi erbjuder flera olika integrationsmetoder för Active Directory.

Active Directory för all inloggning

AD (Active Directory) är en katalogtjänst från Microsoft vilket är ett utmärkt grundkonto att använda för all inloggning. Även i de fall säker inloggning eller tvåfaktorsinloggning (2FA) eftersträvas är det en fördel låta AD-kontot utgöra en av faktorerna.

Svensk e-identitet stödjer flera olika metoder för integration och det spelar ingen roll om kunden har sitt eget Active Directory, AD driftat i Azure eller ett WAAD i Azure. Vi kan skapa en effektiv lösning för Single Sign On (SSO) och/eller säker inloggning om förutsättningen att vi kan integrera med kundens Active Directory (AD) finns på plats.

GWS – bra komplement

GWS (GrandID Windows Service) är ett bra komplement som gör så att alla användare oavsett plats kan logga in med sitt AD-konto för att komma åt tjänster och system.

I de fall ADFS (Active Directory Federation Services) – en mjukvara från Microsoft – redan finns på plats kan den användas vid integrationen istället för GWS. En annan möjlighet är att kunden själv integrerar alla system via sin ADFS. Då kan Svensk e-identitet addera flera metoder för inloggning.