Skip to main content

Sambi

Med Sambi behöver personal inom vård, omsorg och hälsa bara ha en inloggning till alla anslutna e-tjänster, istället för flera olika. Dessutom innebär Sambi många andra fördelar, som enklare integration, högre säkerhet och minskad administration.

Via länken nedan kan ni ansluta er till Sambi direkt i vår e-tjänst.

Observera att för att kunna genomföra anslutningen till Sambi i den digitala plattformen ännu smidigare rekommenderar vi att ni först går igenom checklistan nedan.

Anslut enkelt till Sambi

Det ska vara enkelt och gå snabbt att bli ansluten till Sambi! Vi har utvecklat en smidig e-tjänst för Sambi där alla användarorganisationer enkelt kan ansluta sig – både administrativt och tekniskt – på bara fyra timmar. Inget för- eller efterarbete krävs, vare sig för kommunen, landstinget, den stora koncernen eller för det lilla privata företaget.

Anslutningsprocessens faser

 • Avtal och utbildning, inklusive prov. (2 timmar)
 • Tillitsdeklaration, riskanalys, internrevision och LiS. (2 timmar)
 • Invänta godkännande av Sambi. (1 vecka)
 • Teknisk implementation hos ombudet. (1 vecka)
 • Kunden lägger in och/eller uppdaterar attribut i vald källa. Anslutningen är efter detta steg genomförd!
 • Uppföljning, internrevision och incidenthantering sker löpande.

Det här ingår i vår Sambiombudstjänst

Administrativt stöd för Sambi

 • E-tjänst med färdiga mallar för Ledningssystem (ISO 27001), riskanalys, tillitsdeklaration och internrevision.
 • E-tjänst där alla avtal med Sambi enkelt tecknas.
 • Möjlighet att välja mellan färdiga GDPR-säkrade PUB-avtal från oss, SKL eller egna.
 • Katalogtjänst för administration av uppgifter om veterinärer och apotek.
 • Utbildning av berörda roller i er organisation i Sambi.
 • Löpande internrevision och uppföljning.
 • Återkommande tillitsdeklaration och riskanalys.
 • Stöd vid informationssäkerhetsincidenter.
 • Elektronisk underskrift och långtidslagrade avtal.
 • En avtalspart för allt som rör Sambi.

Det här ingår i vår Sambiombudstjänst

Tekniskt stöd för Sambi

 • Intygstjänst (IdP) för teknisk anslutning till Sambi.
 • Publicering av organisationens metadata i Sambi.
 • Intygstjänstens anslutning till HSA eller valfri attributkälla för hämtning av behörighetsstyrande attribut.
 • Alla godkända metoder för inloggning till Sambi (SITHS, Freja eID+ med flera).
 • Fritt antal användare och inloggning till alla tjänster i Sambi.

Sambi – SMART eller CUSTOM?

Sambi-anslutning SMART innehåller allt ni behöver för att ansluta till Sambi på enklaste sätt och till lägsta kostnad. SITHS-kort eller Freja eID+ används som metod för inloggning. Rätten att använda Sambi styr ni via medarbetaruppdrag i HSA, alternativt via Svensk e-identitets tillhörighetsregister som enkelt administreras via vår e-tjänst. Vill ni exempelvis ha egen källa för behörighetsstyrande attribut eller har andra specifika behov av attribut finns Sambi-anslutning CUSTOM.

För tjänsteleverantörer

En anslutning till Sambi som tjänsteleverantör ger er åtkomst till eHm:s tjänster och gör även er tjänst tillgänglig för alla anslutna användarorganisationer på ett enkelt sätt, enligt deras föredragna autentiseringsmetod, utan att kräva flera integrationer på er sida.

Att ansluta er tjänst till Sambi innebär anpassningar till federationens tekniska ramverk. Detta medför i många fall ett betydande resursbehov för er som enskild tjänsteleverantör. Vi har mångårig kompetens inom systemarkitektur och förenklar ert arbete och den tekniska anslutning genom att agera som en mellanhand. Har ni redan andra inloggningstjänster via oss kan vi även addera Sambi till er befintliga inloggningsmeny.

Vi har god kunskap om federationen och dess effekter hos såväl användarorganisationer som tjänsteleverantör och kan som enda Sambiombud på marknaden erbjuda ett unikt stöd kring anslutningen.

Fråga oss gärna om hur vi kan hjälpa er med attributshantering utöver de attribut som finns med i Sambi-intyget.