SITHS-inloggning via Net iD

Säker inloggning i vården med SITHS via Net iD

Möjliggör för vårdpersonalen att logga in säkert till era tjänster genom att implementera SITHS som inloggningsmetod via Net iD. Med vår hjälp blir vägen till implementering trygg, säker och enkel.

 • SITHS-inloggning för alla typer av organisationer
 • Inloggning på tillitsnivå 3
 • Mobil inloggning på delade enheter

Vi gör jobbet enkelt

Dina utmaningar

 •  
  Restriktioner i regelverk hindrar oss från att beställa SITHS eID
 •  
  Personalen har begränsad tillgång till mobila enheter
 •  
  Behöver komma igång snarast!

Hur löser vi det

 •  
  Tillhandahåller stöd för SITHS-inloggning till alla
 •  
  Tillbehör som kan skapa mobilitet för delade enheter
 •  
  SITHS via Net iD kan implementeras omgående med hjälp av vår teknik

Med vilka tjänster

 •  
  Net iD Enterprise
  - Personnummer eller HSA-id
  som identifierande attribut
  - Utbredd teknik, många användare
  - Snabb och enkel anslutning
 •  
  Net iD Access
  - Skapar förutsättningar
  för mobilitet
  - Stöd för signering
  - Snabb och enkel anslutning

SITHS via Net iD Enterprise
eller Net iD Access

Vill ni erbjuda SITHS-inloggning till er vårdpersonal, men har varken tid eller resurser för att hålla koll på tekniken? Då finns vi här för er! Med oss får ni hjälp med såväl implementation som stöttning i er resa.

 • Snabb och enkel anslutning via vårt API
 • Teknisk implementation samt drift, underhåll och löpande support
 • Samla fler inloggningsmetoder på samma ställe och komplettera er inloggningsmeny efterhand när det kommer nya metoder
 • Anpassning av integrationsmetod utifrån systemets förutsättningar
 • Ytterligare attribut kan hämtas via flera datakällor
 • Möjlighet att beställa alla nödvändiga komponenter via oss
 • 14 dagars kostnadsfri testperiod

Frågor och svar

Kommer SITHS via Net iD att fortsätta fungera?

Ja, men teckna egna avtal för licens och support

Befintliga SITHS-integrationer som satts upp via Net iD-tekniken kommer fortsätta fungera som tidigare så länge organisationens användare behåller samma klienter. Förändringen består i att licensen för Net iD-klienten inte längre ingår i kostnaden för SITHS-certifikat samtidigt som Inera slutar supportera lösningen. För dig som vill fortsätta använda Net iD som teknisk lösning behöver egna avtal för licenser och support tecknas.

Vad skiljer SITHS via Net iD från SITHS eID?

Två tekniska lösningar

Det finns två separata tekniska lösningar för SITHS-autentisering. Leverantören Inera tillhandahåller SITHS eID, medan Pointsharp erbjuder SITHS via Net iD. Då de tekniska lösningarna skiljer sig från varandra är de inte kompatibla.

Tjänsteanvändning

För att använda tjänsterna parallellt krävs att båda klienterna är installerade på användarens enhet. Det är dock viktigt att notera att varje klient endast är kompatibel med sin tillhörande tekniska lösning, exempelvis fungerar inte SITHS eID med Net iD, och vice versa.

 

Vilken variant av Net iD behöver min organisation?

Valet påverkas av flera faktorer

Valet av klient styrs av vilka funktioner ni önskar samt vilka slutanvändarna är och vilken klient de använder för att läsa av certifikatet på sitt SITHS-kort.

Net iD Enterprise

Net iD Enterprise som tidigare ingått i kostnaden för SITHS-certifikat är en frekvent använd teknik med många användare. Nedan behandlas ett antal situationer där Enterprise som teknisk lösning rekommenderas:

 • Om era användare är låsta till Enterprise är det lösningen ni behöver fortsätta använda.
 • Om ni har ett system eller en tjänst där personnummer krävs som unik identifierare. Enterprise erbjuder nämligen möjlighet att välja om ni vill hämta personnummer eller HSA-id som identifierande attribut vid SITHS-inloggning.
PersonID

Traditionellt används HSA-id certifikatet på SITHS-kortet, då flertalet vårdsystem kontrollerar det attributet vid inloggning. Om ni istället har ett system eller en tjänst där personnummer krävs som unik identifierare, kan SITHS PersonID användas som inloggningsmetod. SITHS PersonID används via klienten Net ID Enterprise och med Svensk e-identitet kan er verksamhet få hjälp att få tillgång till inloggningsmetoden via den integrationsmetod ni föredrar.

Läs teknisk dokumentation om NetID Enterprise här.

Net iD Access

Net iD Access kan vara intressant för organisationer som har behov som inte täcks av Enterprise. Nedan berörs ett antal punkter kring potentiella scenarier:

 • Om er organisation har behov av signering ska ni använda er av denna lösning.
 • Om ni behöver möjliggöra för mobil inloggning med SITHS är Access lösningen för er. Med SITHS för Tactivo kan nämligen vård- och omsorgspersonal logga in mobilt till vårdsystem och andra applikationer.
SITHS för Tactivo

Vid användning på mobil enhet krävs hårdvara i form av Tactivo-skal eller Tactivo mini-kortläsare. Utöver hårdvaran behöver användarna teckna licensavtal om det inte redan finns för Access. SITHS för Tactivo är en paketering av Svensk e-identitets inloggningstjänster, Tactivo-skal eller kortläsare såväl som appen Net iD Access från Pointsharp. Lösningen innebär att apputvecklare, systemleverantörer och vårdgivare kan mötas i en enkel och säker inloggningslösning för mobilitet inom vård och omsorg. Allt enligt Datainspektionens och patientdatalagens krav på säker inloggning.

Läs teknisk dokumentation om Net iD Access här

Osäkra kring valet

Är ni osäkra eller har användare på båda klienterna bör ni välja en kombination av båda lösningarna eftersom en användare som har Net iD Access inte kan logga in på tjänsten som är byggd för Net iD Enterprise, och vice versa.

Hur implementeras tjänsterna?

API, testkort, kortläsare och klienter

Tjänsterna implementeras via vårt GrandID API. Ni får en API-nyckel och tjänstenycklar av oss som ni implementerar. För att testa tjänsterna under implementationen behövs ett testkort och en kortläsare som kan beställas här i vår kundportal. Net iD-klienterna behöver laddas ned till den dator som de ska testas med. Länkar för nedladdning finner du här.

Vad är SITHS?

Används för inloggning och signering

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för inloggning och signering av olika tjänster. SITHS är också en viktig metod för att säkert kunna komma åt och kommunicera med tjänster och nationella vårdsystem, såsom exempelvis Pascal, Webcert och NPÖ. SITHS används som autentiseringsmetod i olika verksamheter, som finns både inom regioner, kommuner och statliga myndigheter, samt hos privata vårdgivare.

Läs mer här om HSA & SITHS

Läs om SITHS hos Inera

Vad är e-tjänstelegitimation?

Autentiseringsmetod för tjänsten

En elektronisk tjänstelegitimation är en typ av autentiseringsmetod som användare kan logga in med i tjänsten. Exempel på e-tjänstelegitimationer inkluderar SITHS, Freja Organisations eID och EFOS.

Läs mer om e-tjänstelegitimationer här

Kom igång med SITHS via Net iD

Kontakta oss för mer information om hur ni kommer igång!