Skip to main content

- SAML-stöd via vårt GrandID API -

Enkel implementation av SAML 2.0

Med SAML kan en användare loggas in till ett system med en identitet som inte har någon anknytning till systemet. SAML står för Security Assertion Markup Language och är en metod för att utbyta data för autentisering och auktorisering mellan olika parter. SAML används ofta för att uppnå Single Sign-On (SSO)

Hur fungerar SAML 2.0?

Svensk e-identitet konfigurerar en SAML-integration mot er organisation för att kunna ta emot användardata. Vi agerar som IdP (IDentity Provider) och SP (Service Provider) och kan därmed vara en tillförlitlig partner för alla typer av SAML-installationer.

Vi har ett eget API; GrandID API, som gör att ert system får SAML-stöd. Vi hjälper både systemleverantörer och organisationer att enkelt implementera SAML 2.0.

Vad är SAML?

Enkelt förklarat bygger SAML på hur användare loggar in till tjänster, system eller webbplatser. Istället för att användaren ska hålla reda på en massa olika, oftast osäkra, lösenord kan SAML leda vägen mot ett enda. Det blir även enklare för organisationer som inte behöver administrera flera identiteter.

SAML fungerar på det viset att information om en användare och dess attribut skickas mellan en identitetsleverantör (IdP) och en tjänsteleverantör (sp) och utgör bryggan mellan en användares identitet och användarens behörighet att använda en tjänst eller system.

En federerad inloggning

Federerad inloggning innebär att en användare kan logga in i flera organisationers tjänster eller system med samma inloggningsuppgifter, eftersom samma IdP används. Användaren uppger sina uppgifter en gång för att få tillgång till alla sina tjänster och system, och den typen av inloggning brukar kallas Single Sign-On (SSO).

Vad innebär Single Sign-On?

SAML används oftast för att möjliggöra Single Sign-On (SSO), en inloggning där samma IdP används. Det är en process för användarverifiering där användaren bara behöver logga in med samma uppgifter en enda gång för att sedan få tillgång till flera olika tjänster och system. Genom SSO kan man även åstadkomma att inloggningen ser likadan ut oavsett tjänst som ska nås.

På det viset behöver inte användaren längre bli ombedd att exempelvis ange flera olika lösenord för olika datorer, system och program under och mellan specifika sessioner. Utan du ser bara din inloggningsruta en gång per dag eller behöver bara ta fram sin säkerhetsnyckel en gång.

Passar SAML vår verksamhet?

SAML är som komplement till övriga integrationsmetoder alltid en bra kandidat och passar för verksamheter som har behov av åtkomst till många olika former av tjänster och system. Det passar även dig som är tjänsteleverantör och vill sälja dina tjänster till offentlig verksamhet, som ofta har färdiga IdP:er för sina användarorganisationer.

Vi hjälper er!

Känner du att det här är något för dig och behöver stöd för SAML i er tjänst eller system? Vi har tagit fram ett smidigt API, GrandID API, som gör att ert system får SAML-stöd inom 60 minuter. Lösningen är både enkel och prisvärd. Hör av dig så berättar vi mer, med oss som partner får ni hjälp hela vägen.