Integritetspolicy

På Svensk e-identitet värnar vi om din personliga integritet. Som Vismabolag följer vi  Vismas personuppgiftspolicy som beskriver hur vi samlar in, lagrar och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du åberopa dem.

Hantering av data i Svensk e-identitets tjänster hanteras i personuppgiftsbiträdesavtal för respektive kund och tjänst. För mer information och frågor relaterade till personuppgiftsbehandling och för att åberopa dina rättigheter – är du alltid välkommen att kontakta oss.

Telefon: 018-481 19 00
E-post: info@e-identitet.se