Tjänster för systemleverantörer & utvecklare

Underlätta för era kunder - och deras användare

Med våra heltäckande tjänster för inloggningsteknik kan systemleverantörer och systemutvecklare erbjuda sina kunder enkla, säkra och snabba lösningar för inloggning och signering. Det utan omfattande förstudier eller egna säkerhetslösningar. I vår kompletta och tydliga tekniska dokumentation finns allt du behöver för att implementera API samt BankID, Freja eID samt NetID Access/Enterprise samt ladda hem testnycklar.

GrandID API

GrandID API är enkelt att implementera och tar mindre än en timme att få i drift. På så sätt kan ni tillhandahålla enkel och säker inloggning för alla roller direkt i en tjänst, app eller ett system.

Andra integrationsmetoder

Vi kan också agera SP mot andra protokoll än API som SAML 2.o,  GWS och OpenID Connect.

AD-integrationer

Vi underlättar AD-integration eller andra attributkällor för användardata som ska användas för inloggningstjänsterna; exempelvis HSA, SPAR och Azure.

Systemintegrationer

Vi integrerar en organisation mot de flesta system oavsett integrationsmetod.

Federationer

Vi ansluter organisationer till federationer, som eIDAS och Skolfederation.

TILL ALLA VÅRA TJÄNSTER »

Vad säger våra kunder?

”Genom att anlita Svensk e-identitet som vår leverantör av BankID, inloggning och signering i vår digitaliseringsplattform kan vi primärt underlätta för våra kunder. Ett exempel kan vara när användare, som exempelvis två vårdnadshavare som använder en e-tjänst i en digital plattform för att legitimera sig och eventuellt dubbelsignera med BankID blir det alltid tryggt och säkert.”

Fredrik Carlsson, COO, Selfpoint