Underlätta för era kunder - och deras användare

Tjänster för systemleverantörer & utvecklare

Med våra heltäckande tjänster för inloggningsteknik kan systemleverantörer och systemutvecklare erbjuda sina kunder enkla, säkra och snabba lösningar för inloggning och signering. Det utan omfattande förstudier eller egna säkerhetslösningar. I vår kompletta och tydliga tekniska dokumentation finns allt du behöver för att implementera API samt BankID, Freja eID samt NetID Access/Enterprise samt ladda hem testnycklar.

- Vårt egna API -

GrandID API

GrandID API är enkelt att implementera och tar mindre än en timme att få i drift. På så sätt kan ni tillhandahålla enkel och säker inloggning för alla roller direkt i en tjänst, app eller ett system.

Andra integrationsmetoder

Vi kan också agera SP mot andra protokoll så som SAML 2.o,  GWS och OpenID Connect.

AD-integrationer

Vi underlättar AD-integration eller andra attributkällor för användardata som ska användas för inloggningstjänsterna; exempelvis HSA, SPAR och Azure.

Systemintegrationer

Vi integrerar en organisation mot de flesta system oavsett integrationsmetod.

Federationer

Vi ansluter organisationer till federationer, som eIDAS och Skolfederation.

TILL ALLA VÅRA TJÄNSTER »

Vad säger våra kunder?

”Genom att anlita Svensk e-identitet som vår leverantör av BankID, inloggning och signering i vår digitaliseringsplattform kan vi primärt underlätta för våra kunder. Ett exempel kan vara när användare, som exempelvis två vårdnadshavare som använder en e-tjänst i en digital plattform för att legitimera sig och eventuellt dubbelsignera med BankID blir det alltid tryggt och säkert.”

Fredrik Carlsson, COO, Selfpoint