Driftinformation

Driftstatus för externa miljöer

Driftstatus för våra tjänster

Planerade underhåll

Inga planerade underhåll.

Tidigare driftstörningar

2024-02-06 – Störningar i SITHS eID
Klockan 12:08 – 2024-02-06 kl 14.35 Störningar i vår SITHS eID tjänst.

2024-01-22 – Störningar i stödsystem
Klockan 16:50 – Vi bedömer att vi åter är i drift, men efterskalv av tidigare driftstörning kan förekomma i enskilda fall. Vid upplevda problem, hör av er till support för vidare hantering.

2024-01-22 – Störningar i stödsystem
Klockan 12:15 – 2024-01-22 kl 16.50. Störningar i stödsystem som påverkade stora delar av våra tjänster.

2024-01-10  – saml.grandid.com
Klockan 11:30 – 2024-01-10 kl 13:30. Störningar i vår saml.grandid.com miljö. En del kunder kunde fortfarande uppleva störningar under eftermiddag och kväll trots att åtgärd var på plats.

2023-12-16  – 2FA Appen, IP nummer utanför Sverige
Klockan 11:05 – 2023-12-16 kl 11:41. Problem för 2FA Appen och IP nummer utanför Sverige.

2023-12-15  – Inloggningstjänster
Klockan 20:15 – 2023-12-15 kl 21:47. Störningar i stora delar av våra inloggningstjänster.

2023-11-15  – HSA-tjänster Testmiljö
Klockan 22:58 – 2023-11-22 kl 11:23. Vi har för närvarande störningar i HSA-relaterade tjänster, som t.ex. medarbetaruppslag i våra SITHS tjänster för TEST miljö.

2023-06-04  till 2023-06-05 – Attributkatalogen 1
Klockan: 18:00 – 23:44. Vi har haft tillfälliga störningar i vår tjänst Attributkatalogen 1.

2023-02-22 – Netid access
Klockan: 13.05 – 15.38. Störningar på vår tjänst Netid access.

2022-05-04 – Inloggningstjänster
Klockan: 06:50 – 10:30. Störningar i våra inloggningstjänster.

2022-03-31 – Inloggning med SITHS-kort
Klockan: 06:47 – 08:01. Användare fick felmeddelande att inloggningen misslyckades vid inloggning med SITHS-kort.

2022-02-09 – SAML och BankID
Klockan: 07:25 – 08:14. Störningar i vår SAML-miljö samt problem med BankID till klockan 10:10.

2022-01-11 – Zero adminstration
Under förmiddag har vi haft driftstörnigar i systemet Zero adminstration som påverkar bl.a. säkerhetsnycklar och 2FA-dosor.

Tidigare underhåll

2023-06-14 – Inloggningstjänster
Klockan: 10:30 – 12:00. Planerad uppdatering av våra inloggningstjänster. Vissa störningar kan förekomma.

2023-06-13 – iDappen
Klockan: 10:30 – 12:00. Planerad uppgradering av iDappen, ingen störning är förväntad.

2023-05-23
Klockan 10:30 – 12:00. Vi uför uppdateringar som kan påverka våra tjänster. Vissa störningar kan förekomma.

2023-05-09
Klockan 10:30 – 12:00. Uppdateringar som kan påverka våra tjänster. Vissa störningar kan förekomma under servicefönstret.

2023-03-22
Klockan 20:00 – 23:00. Genomförde vi ett underhållsarbete för alla våra tjänster

2023-03-19 – Finskt bankID
Klockan 05:00 – 12:30.Underhållsarbete genomfördes för finskt bankID, den delen av tjänsten blev otillgänglig under servicefönstret.

2023-03-08 – SAML2
Klockan 10:30 – 11:30. Uppdatering av SAML2, ingen nertid.

2023-03-08 – Infrastruktur gällande alla tjänster
Klockan 20:00 – 22:00. Infrastruktur gällande alla tjänster, kan förekomma kortare avbrott.

2023-03-09 – Swamid
Klockan 10:30 – 11:30. Swamid, 5-10 minuter beräknad nertid.

2023-02-22 – NetID Access
Klockan 12:00 – 15:00. Underhållsarbete på tjänsten NetID Access.

2023-02-16 – Feide, eIDAS, Skolfederation, Swamid och Sambi
Klockan 13:30 – 14:30. Underhållsarbete för Feide, eIDAS, Skolfederation, Swamid och Sambi.

2023-02-12 
Klockan 04:00 – 05:00. Diverse underhållsarbete.

2022-12-15
Klockan 18:00 – 20:00. Underhållsarbete av våra tjänster.

2022-12-13
Klockan 18:00 – 20:00. Underhållsarbete av våra tjänster.

2022-11-21 – NetID Access
Klockan 17:45 – 19:00. Åtgärder i vår NetID Access-miljö.