Driftinformation

Driftstatus för externa miljöer

Driftstatus för våra tjänster

Just nu finns inga driftstörningar.

Driftstatus för system som berör våra tjänster

Planerade underhåll

Just nu finns inga planerade underhåll.

Tidigare driftstörningar

2023-06-04  till 2023-06-05 – Attributkatalogen 1
Klockan: 18:00 – 23:44. Vi har haft tillfälliga störningar i vår tjänst Attributkatalogen 1.

2023-02-22 – Netid access
Klockan: 13.05 – 15.38. Störningar på vår tjänst Netid access.

2022-05-04 – Inloggningstjänster
Klockan: 06:50 – 10:30. Störningar i våra inloggningstjänster.

2022-03-31 – Inloggning med SITHS-kort
Klockan: 06:47 – 08:01. Användare fick felmeddelande att inloggningen misslyckades vid inloggning med SITHS-kort.

2022-02-09 – SAML och BankID
Klockan: 07:25 – 08:14. Störningar i vår SAML-miljö samt problem med BankID till klockan 10:10.

2022-01-11 – Zero adminstration
Under förmiddag har vi haft driftstörnigar i systemet Zero adminstration som påverkar bl.a. säkerhetsnycklar och 2FA-dosor.

Tidigare underhåll

2023-06-14 – Inloggningstjänster
Klockan: 10:30 – 12:00. Planerad uppdatering av våra inloggningstjänster. Vissa störningar kan förekomma.

2023-06-13 – iDappen
Klockan: 10:30 – 12:00. Planerad uppgradering av iDappen, ingen störning är förväntad.

2023-05-23
Klockan 10:30 – 12:00. Vi uför uppdateringar som kan påverka våra tjänster. Vissa störningar kan förekomma.

2023-05-09
Klockan 10:30 – 12:00. Uppdateringar som kan påverka våra tjänster. Vissa störningar kan förekomma under servicefönstret.

2023-03-22
Klockan 20:00 – 23:00. Genomförde vi ett underhållsarbete för alla våra tjänster

2023-03-19 – Finskt bankID
Klockan 05:00 – 12:30.Underhållsarbete genomfördes för finskt bankID, den delen av tjänsten blev otillgänglig under servicefönstret.

2023-03-08 – SAML2
Klockan 10:30 – 11:30. Uppdatering av SAML2, ingen nertid.

2023-03-08 – Infrastruktur gällande alla tjänster
Klockan 20:00 – 22:00. Infrastruktur gällande alla tjänster, kan förekomma kortare avbrott.

2023-03-09 – Swamid
Klockan 10:30 – 11:30. Swamid, 5-10 minuter beräknad nertid.

2023-02-22 – NetID Access
Klockan 12:00 – 15:00. Underhållsarbete på tjänsten NetID Access.

2023-02-16 – Feide, eIDAS, Skolfederation, Swamid och Sambi
Klockan 13:30 – 14:30. Underhållsarbete för Feide, eIDAS, Skolfederation, Swamid och Sambi.

2023-02-12 
Klockan 04:00 – 05:00. Diverse underhållsarbete.

2022-12-15
Klockan 18:00 – 20:00. Underhållsarbete av våra tjänster.

2022-12-13
Klockan 18:00 – 20:00. Underhållsarbete av våra tjänster.

2022-11-21 – NetID Access
Klockan 17:45 – 19:00. Åtgärder i vår NetID Access-miljö.