Driftinformation

Driftstatus för externa miljöer

Driftstatus för våra tjänster

Just nu finns inga driftstörningar.

Driftstatus för system som berör våra tjänster

Planerade underhåll

2023-06-13 – iDappen
Klockan: 10:30 – 12:00. Planerad uppgradering av iDappen, ingen störning är förväntad.

Tidigare driftstörningar

2023-02-22 – Netid access
Klockan: 13.05 – 15.38. Störningar på vår tjänst Netid access.

2022-05-04 – Inloggningstjänster
Klockan: 06:50 – 10:30. Störningar i våra inloggningstjänster.

2022-03-31 – Inloggning med SITHS-kort
Klockan: 06:47 – 08:01. Aanvändare fick felmeddelande att inloggningen misslyckades vid inloggning med SITHS-kort.

2022-02-09 – SAML och BankID
Klockan: 07:25 – 08:14. Störningar i vår SAML-miljö samt problem med BankID till klockan 10:10.

2022-01-11 – Zero adminstration
Under förmiddag har vi haft driftstörnigar i systemet Zero adminstration som påverkar bl.a. säkerhetsnycklar och 2FA-dosor.

Tidigare underhåll

2023-05-23
Klockan 10:30 – 12:00. Vi uför uppdateringar som kan påverka våra tjänster. Vissa störningar kan förekomma.

2023-05-09
Klockan 10:30 – 12:00. Uppdateringar som kan påverka våra tjänster. Vissa störningar kan förekomma under servicefönstret.

2023-03-22
Klockan 20:00 – 23:00. Genomförde vi ett underhållsarbete för alla våra tjänster

2023-03-19 – Finskt bankID
Klockan 05:00 – 12:30.Underhållsarbete genomfördes för finskt bankID, den delen av tjänsten blev otillgänglig under servicefönstret.

2023-03-08 – SAML2
Klockan 10:30 – 11:30. Uppdatering av SAML2, ingen nertid.

2023-03-08 – Infrastruktur gällande alla tjänster
Klockan 20:00 – 22:00. Infrastruktur gällande alla tjänster, kan förekomma kortare avbrott.

2023-03-09 – Swamid
Klockan 10:30 – 11:30. Swamid, 5-10 minuter beräknad nertid.

2023-02-22 – NetID Access
Klockan 12:00 – 15:00. Underhållsarbete på tjänsten NetID Access.

2023-02-16 – Feide, eIDAS, Skolfederation, Swamid och Sambi
Klockan 13:30 – 14:30. Underhållsarbete för Feide, eIDAS, Skolfederation, Swamid och Sambi.

2023-02-12 
Klockan 04:00 – 05:00. Diverse underhållsarbete.

2022-12-15
Klockan 18:00 – 20:00. Underhållsarbete av våra tjänster.

2022-12-13
Klockan 18:00 – 20:00. Underhållsarbete av våra tjänster.

2022-11-21 – NetID Access
Klockan 17:45 – 19:00. Åtgärder i vår NetID Access-miljö.