SWAMID för säker id inom utbildningsvärlden

SWAMID borgar för säker identifiering inom utbildningsvärlden. Svensk e-identitet ser till att anslutningen till SWAMID blir smidig.

SWAMID är en identitetsfederation som omfattar de flesta lärosäten, forskningsinstitut och andra myndigheter som är relaterade till svensk forsknings- och utbildningssektor. SWAMID drivs av SUNET.

SWAMID – för systemleverantörer

När ni ansluter ert system till SWAMID tillgängliggörs ert system för alla användare på ett enkelt sätt. Anslutningen till SWAMID är tekniskt komplex.

Med vårt GrandID API blir implementationen av SWAMID enkel

Kontakta oss gärna för mer information!