Skip to main content

- Säker identifiering inom utbildnings världen -

SWAMID

SWAMID borgar för säker identifiering inom utbildnings världen. Svensk e-identitet ser till att anslutningen till SWAMID blir smidig.

SWAMID är en identitetsfederation som omfattar de flesta lärosäten, forskningsinstitut och andra myndigheter som är relaterade till svensk forsknings- och utbildningssektor. SWAMID drivs av SUNET.

När ni som systemleverantör ansluter ert system till SWAMID tillgängliggörs ert system för alla användare på ett enkelt sätt.
Med vårt GrandID API blir implementationen enkel.