Skip to main content

E-legitimation och e-signering

Anslutning till alla godkända
e-legitimationer på marknaden

Svensk e-identitet ansluter era e-tjänster enkelt och säkert till samtliga godkända svenska e-legitimationer som finns på den svenska marknaden, oavsett om det gäller en eller alla i ett paket. Om särskilda anpassningar eller tillägg behövs hos er hjälper vi förstås till även med det. Vi erbjuder även paketerade och lättimplementerade tjänster för e-signering.

Vad är en e-legitimation?

Med hjälp av en e-legitimation även kallad e-leg, eID eller e-ID kan en användare legitimera sig, logga in få åtkomst till olika myndigheters, företags och arbetsgivares elektroniska tjänster på nätet. Med e-legitimation kan du även aktivera elektroniska signeringstjänster. Läs mer om vad elektronisk signatur är här.

Tre e-legitimationer är godkända av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) för privatpersoner och deras leverantörer inom både privat och offentlig sektor i Sverige: BankID (även Mobilt BankID), Freja eID+ och AB Svenska Pass.. Inom vård och omsorg finns en fjärde godkänd e-legitimation för säker åtkomst information; SITHS , vilken vi erbjuder tjänster kring både anslutning och administrativa ombudstjänster kring HSA och SITHS.

Vad är e-signering?

E-signering är ett tidsbesparande, geografiskt oberoende och effektivt sätt att hantera både interna och externa signeringsrutiner och dokumenthantering i en verksamhet. En stor fördel är också att det är miljövänligt då papper inte behöver skrivas ut. Andra fördelar är att processen oftast är lättare att spåra i efterhand och på så sätt även säkrare eftersom det är svårare att förfalska en elektronisk signatur som validerats exempelvis med BankID, än en klassisk pennunderskrift.

Svensk e-identitet erbjuder paketerade och lättimplementerade alternativ för de flesta behov – allt från enklare “virtuella handskakningar” till kvalificerad e-signering genom våra tjänster BankID, och Freja eID