Freja eID

Låt era användare och kunder identifiera sig med nya Freja eID+

Freja eID+ är en säker, komplett och godkänd e-legitimation utan koppling till banken. Förbättra användarupplevelsen, minska kostnaderna för utveckling och datalagring och gör det enklare att följa relevant lagstiftning (GDPR, PSD2). Vi garanterar smidig integration och en förutsägbar prissättning.

Om du som privatperson har problem att logga in med ditt privata Freja eID kontakta Freja eID som hjälper dig vidare.

Freja e-ID+ är godkänd av DIGG

Freja eID finns tillgänglig i flera tillitsnivåer. Den högre, Freja eID+, har tillitsnivå 3 enligt det svenska tillitsramverket och är Sveriges enda mobila e-legitimation som är granskad och godkänd av DIGG för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Läs mer om Freja e-ID och Freja e-ID+ på deras webbplats

Vi erbjuder även stöd för BankID som enskild lösning eller som paket med Freja e-ID+.

Freja eID – Nyckeln till er digitala framgång

Med Freja eID har alla företag, myndigheter och organisationer samt privatpersoner tillgång till en säker och intuitiv mobil e-legitimation som uppfyller samtliga säkerhetskriterier, tekniska ramverk och regulatoriska krav för identitetshantering. Freja eID är helt gratis för användaren som inte behöver vara ansluten till någon bank, istället sker den fysiska ID-kontrollen (som krävs för Freja eID+) hos något av Freja eID:s 2000 certifierade ombud. För organisationer som integrerar sin verksamhet med denna e-legitimationstjänst är användningsområdena och möjligheterna i det närmaste obegränsade.

Freja eID kan också användas för elektronisk underskrift.

Här kan du ta del av handfasta exempel på hur Freja eID och dess teknik och funktioner implementeras.

På Freja eIDs hemsida finns handfasta exempel och mer information

Freja eID kan användas för elektronisk underskrift

Freja eID kan användas för elektronisk underskrift direkt eller genom att stödja oberoende underskriftstjänster, exempelvis från betrodda tjänsteleverantörer.

För underskrift av dokument, till exempel för att skapa avancerade elektroniska underskrifter, kan Freja eID enkelt integreras med olika underskriftstjänster.

Användaren godkänner juridiskt bindande elektroniska underskrifter med PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.

Freja eID och framtiden

Johan Henriksson, VD på Freja eID