Freja eID+

Framtidens e-legitimation

Freja eID är en ID-plattform med säker och av DIGG godkänd e-legitimation som kan användas av organisationer och privatpersoner för inloggning, underskrift och datadelning. Förbättra användarupplevelsen och säkerheten för medborgare, anställda, medlemmar, kunder, skolelever. Minska kostnaderna för utveckling och datalagring och gör det enklare att följa relevant lagstiftning med framtidens e-legitimation. Svensk e-identitet garanterar som erfaren återförsäljare och nära samarbetspartner smidig anslutning till tjänster och system med en förutsägbar prissättning.

Mer om Freja eID

Massor av efterfrågade och smarta funktioner

Med Freja eID har alla företag, myndigheter och organisationer samt privatpersoner tillgång till en säker och samtidigt en intuitiv ID-plattform och mobil e-legitimation som uppfyller samtliga säkerhetskriterier, tekniska ramverk och regulatoriska krav för identitetshantering. Freja eID är helt gratis för användaren som inte behöver vara ansluten till någon bank, istället sker den fysiska ID-kontrollen (som krävs för Freja eID+) hos något av Freja eID:s 2000 certifierade ombud. Kom ifrån osäkra lösenord eller komplettera era övriga inloggningsmetoder med Freja eID.

Nära 300 offentliga och privata tjänster erbjuder idag Freja eID, några exempel är 1177, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen samt ett stort antal kommuner och regioner där flera av dessa har fått hjälp av Svensk e-identitet med anslutning.

Elektronisk underskrift och mycket annat

Användningsområdena Med Freja eID är många, exempelvis:

  • Elektronisk underskrift –  juridiskt bindande elektroniska underskrifter, dels direkt i appen eller dokumentet eller via fristående underskriftstjänster.
  • Datadelning – enligt alla regler exempelvis GDPR, PSD2, KYC
  • QR-kodsinlogging – minskar tröskeln in till era tjänster och system
  • Fysisk identifiering – paketutlämning, på apotek, i butiker och alla andra sammanhang där normalt ID-kort brukar krävas.
  • OrgID – med koppling till specifika attribut kan Freja användas exempelvis som tjänstelegitimation. Se mer nedan.
  • Delade enheter – Med funktionen för delade enheter kan en tjänstelegitimation som är utfärdad till användarens Freja eID – via Organisations eID – läggas till på vilken pooltelefon som helst, med bibehållen säkerhet och tillitsnivå.

Läs mer om Freja eID för organisationer

Svensk e-identitet kan rubbet

Som nära samarbetspartner och återförsäljare sköter även kontakterna och konfigurerar tjänsten i samverkan med Freja eID. Eller som Freja eIDs VD uttryckte sig vid något tillfälle ”Svensk e-identitet kan rubbet”. Vi kan dessutom integrera andra tillägg som exempelvis identifiering via telefon och chatt med vår tjänst Personvalidering eller koppling till Statens Personadressregister SPAR.

Svensk e-identitet gör anslutningen av Freja eID mycket enkel och smidig för er som organisation. Vi hjälper till att installera lämplig integrationsmetod, exempelvis API , SAML, OpenID och har en gedigen och uppskattad teknisk dokumentation.

Tillitsnivå 3

Freja eID+ godkänd av DIGG

Freja eID finns tillgänglig i flera tillitsnivåer. Den högre, Freja eID+ (ibland Freja eID Plus), har tillitsnivå 3/LOA3 enligt det svenska tillitsramverket och är Sveriges enda mobila e-legitimation som är granskad och godkänd av DIGG för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. 

Freja Organisations eID

Och som e-tjänstelegitimation

I Freja eID kan ett Organisations eID (OrgID) kompletteras till den personliga e-legitimationen. Då kopplas ett specifikt attribut som är baserat på användarens roll i en organisation till e-legitimationen och kan då också användas som tjänstelegitimation, men även för att identifiera en medlem, kund. Det kan användas som tjänstelegitimation, medlems-ID, kund-ID och andra situationer där ni vill koppla ett specifikt attribut till era användare. Detta gör det möjligt att identifiera en användare utan att exponera persondata i transaktionen samt få möjlighet att själv hantera livscykeln för era användare och de attribut som är kopplade till dem. För användaren blir det mycket smidigt att kunna använda samma e-legitimation både privat och exempelvis i tjänsten – men ändå helt separerat från det personliga.

Identiteter utfärdade av Freja eID

Organisations eID bygger på de identiteter som utfärdas av Freja eID. Organisationen väljer själv om den vill att användarna ska vara identifierade med verifierad ID-handling (Extended) eller om de ska ha en godkänd LOA3-identitet (Plus). Med detta som grund utfärdar organisationen ett eget ID i Freja, med organisationens egna attribut och med egen livscykelhantering.

Covidintyg, Open Banking, biometri ...

Framtidens e-legitimation

Vi brukar kalla Freja eID ”Framtidens e-legitimation”. Det senaste beskedet om att de nu har ambitionen att lansera en funktion som gör det möjligt att med QR-kod både digitalt och på papper hantera det gröna certifikat för covid-intyg är ett bra exempel på varför. Andra är lanseringen av  Open Banking-erbjudande för identifiering, planerna kring att kunna möjliggöra delad kontroll av e-legitimation, exempelvis vid funktionsnedsättning, AI-funktioner, biometri och vidareutveckling av OrgID.

Upplev Freja eIDs VD berätta mer om framtidens e-legitimation

Johan Henriksson, VD och en av grundarna till Freja eID gästade vår eftermiddagskonferens Logga in i framtiden 11 mars 2021. Där delade han med sig av hans tankar om framtidens e-legitimationer med Freja eID i spetsen.

Upplev hela presentationen i videon (cirka en halvtimme).

Se film

Freja eID
Elektroniska underskrifter

Freja eID

Framtidens e-legitimation

Läs mer om Freja eID

Freja eID-broschyr