Skip to main content

Underlätta inloggning för era användare med Freja eID+

Inkludera flera
med Freja eID+

Freja eID är en ID-plattform med säker och av DIGG godkänd e-legitimation som kan användas av organisationer och privatpersoner för inloggning, underskrift och datadelning. Freja är dessutom tillgängligt för personer med skyddad identitet, styrkt samordningsnummer och utländska användare.

 • Förbättra användarupplevelsen och säkerheten för medborgare, anställda, medlemmar, kunder, skolelever
 • Statligt godkänd mobil e-legitimation på LoA3-nivå
 • Inkludera alla: skyddad identitet, styrkt samordningsnummer, utländska användare

Dina utmaningar

 •  
  Komplicerade inloggningsprocesser och bristfällig
användarupplevelse
 •  
  Låga säkerhetsnivåer och otillräcklig tillit
 •  
  Efterlevnadsproblem,
GDPR-kompatibilitet

Hur vi löser det

 •  
  QR-kodsinloggning – minskar tröskeln in till era tjänster och system
 •  
  Inloggningsmetod med hög tillitsnivå
 •  
  Säker autentisering
och datahantering

Massor av smarta funktioner

Med Freja eID har alla företag, myndigheter och organisationer samt privatpersoner tillgång till en säker och samtidigt en intuitiv ID-plattform och mobil e-legitimation som uppfyller samtliga säkerhetskriterier, tekniska ramverk och regulatoriska krav för identitetshantering. Freja eID är helt gratis för användaren som inte behöver vara ansluten till någon bank.

Kom ifrån osäkra lösenord eller komplettera era övriga inloggningsmetoder med Freja eID.

Allt fler offentliga och privata tjänster erbjuder idag Freja eID, några exempel är 1177, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen samt ett stort antal kommuner och regioner där flera av dessa har fått hjälp av
Svensk e-identitet med anslutning.

Vi kan rubbet!

Som nära samarbetspartner och återförsäljare sköter även kontakterna och konfigurerar tjänsten i samverkan med Freja eID. Eller som Freja eIDs VD uttryckte sig vid något tillfälle ”Svensk e-identitet kan rubbet”. Vi kan dessutom integrera andra tillägg som exempelvis identifiering via telefon och chatt med vår tjänst Personvalidering eller koppling till Statens Personadressregister SPAR.

Svensk e-identitet gör anslutningen av Freja eID mycket enkel och smidig för er som organisation. Vi hjälper till att installera lämplig integrationsmetod, exempelvis API, SAMLOpenID och har en gedigen och uppskattad teknisk dokumentation.

Läs mer om Freja i vår e-broschyr

Frågor och svar

Är elektronisk underskrift med Freja juridiskt bindande?

Ja, Freja kan användas för avancerade signaturer vilket är den nivå som i princip uteslutande krävs och används i Sverige.

Kan Freja användas för fysisk identifiering?

Ja, Freja kan användas vid exempelvis paketutlämning, på apotek, i butiker och alla andra sammanhang där normalt ID-kort brukar krävas under förutsättning att Freja finns integrerad som autentiseringsmetod.

Kan Freja användas i tjänsten?

Med Freja eID i botten kan ni koppla på Freja OrgID, som gör det möjligt för användare att identifiera sig i sin yrkesroll.

Är Freja en godkänd svensk e-legitimation?

Ja, Freja eID+ är godkänd på tillitsnivå 3 (LoA3) för privat e-legitimering och Freja OrgID är godkänd på tillitsnivå 3 (LoA3) för e-tjänstelegitimering enligt DIGG.

Kom igång med Freja eID+

Kontakta oss för mer information om hur ni kommer igång!