Skip to main content

Implementera BankID och underlätta inloggningen för era användare

BankID-integration för företag och organisationer

Byt ut användarnamn och lösenord mot säker och modern inloggning genom att integrera BankID i era tjänster, system och applikationer. Med vår smidiga integration är ni igång samma dag och kan testa kostnadsfritt i 14 dagar innan ni bestämmer er.

För er med lätt till måttligt autentiseringsbehov, som vill sköta implementeringen själva och inte ser ett behov av support vill vi tipsa om vår Mini-paketering.
Denna paketering riktar sig till privata företag. Läs mer här.

 • Sveriges största e-legitimation
 • Inga användarnamn eller lösenord
 • Stöd för BankID och mobilt BankID

Dina utmaningar

 •  
  Komplicerade inloggningsprocesser och bristfällig
 användarupplevelse
 •  
  Låga säkerhetsnivåer och otillräcklig tillit
 •  
  Efterlevnadsproblem,
 GDPR-kompatibilitet

Hur löser vi det

 •  
  Inloggning utan 
användarnamn och 
osäkra lösenord
 •  
  Välkänd 
inloggningsmetod med hög tillitsnivå
 •  
  Säker autentisering 
och datahantering

Med vilka BankID-tjänster

 •  
  Autentisering
 •  
  Signering
 •  
  Digitalt ID-kort

Integrera BankID – det här ingår

 • Snabb och enkel anslutning/API
 • 14 dagars fri testperiod
 • Lättillgänglig och kostnadsfri support
 • Certifikat med eget ”displayname”
 • Enkel prismodell och endast ett avtal med oss som leverantör
 • Tillvalsmöjlighet att lägga till en koppling mot Statens personadressregister – SPAR
 • Endast tre månaders uppsägningstid

Frågor och svar

Hur påbörjar jag min testperiod?

Formulär för testperiod

Det enklaste sättet att påbörja din testperiod är att kontakta oss på info@e-identitet.se eller ringa oss på 018-481 19 00.

Nycklarna kommer per e-post tillsammans med instruktioner om hur de aktiveras och gäller i 14 dagar. Vi tar kontakt med er innan testperioden är slut för en utvärdering av nycklarna.

Hur lång tid tar det att komma igång?

Fullständig lösning på en enda dag

Med Svensk e-identitets smidiga lösning för anslutning får ni ett BankID som är igång på samma dag – och allt som behövs är ett enda leverantörsavtal med oss. Vi erbjuder en helhetslösning med en enkel prismodell som inkluderar allt från tekniskt stöd till certifikathantering, drift och support. 

Testa att logga in i vår demomiljö 

Är det möjligt med egen design?

Inloggning och er grafik i harmoni

Genom att använda No GUI (Graphical User Interface) mot vårt GrandID API kan du nu enkelt bygga in BankID i din egen design utan att det stör din layout. Du kan till och med hantera starten av applikationen på egen hand, utan att behöva använda en webbview. Valet är helt upp till dig som utvecklare eller kund. 

Läs mer i vår tekniska dokumentation
Läs mer i vår dokumentation om mobilintegrationer

Finns det stöd för digital underskrift?

Spårbarhet, hög säkerhet och kortare ledtider

Digital underskrift gör det snabbt och smidigt att få avtal, blanketter och andra typer av dokument signerade. När ni integrerar BankID kan också ett stöd för underskrift enkelt implementeras i webbtjänster och appar.

Vid signering uppnås en så kallad Avancerad elektronisk signatur (signering) vilket likställs med en pappersunderskrift. Det effektiviserar de interna processerna samt förenklar för kunder och användare.

Vad är digitalt ID-kort?

Digital identifiering på fysisk plats

Det digitala ID-kortet fungerar som en smidig och säker metod för att styrka din ålder på fysiska event, platser och butiker, samt vid legitimering vid pakethämtning och andra situationer som kräver bevis på identitet. Genom att implementera digitalt ID-kort möjliggör du för användaren att på sin mobiltelefon eller surfplatta enkelt kunna visa upp sitt digitala ID-kort och verifiera sin identitet på ett säkert sätt.

Läs mer om digitalt ID-kort

Vad är BankID säker start?

Då en användare istället identifierar sig via en annan enhet än e-tjänsten används rörlig QR-kod för verifiering. QR-koden kopplar ihop användarens enhet med e-tjänsten, vilket gör att personnummer inte behöver användas. Flödet ser ut som följande:

 • Användaren väljer BankID på annan enhet.
 • QR-koden läses av med hjälp av BankID-appen.
 • Användaren identifierar sig i appen.

Läs mer om BankID Säker start

Vilken tillitsnivå (LOA) har BankID?

BankID har en tillitsnivå på LoA3

LoA3 innebär att användarens identitet skyddas genom minst tvåfaktorsautentisering som gör att personen identifieras med hjälp av något som enbart den personen har tillgång till, exempelvis en engångskod eller säkerhetsnyckel.

Läs mer om de olika LoA-nivåerna

Vad är ID-växling?

BankID kan inte användas för att skapa en ny identitet

Vi brukar förklara ID-växling med att en typ av e-identitet används för att skapa en ny – eller för att höja tilliten till en annan redan befintlig – identitet. För att ta ett konkret exempel skulle det kunna innebära att en användare loggar in med BankID för att under inloggningsförfarandet skapa en helt ny identitet. Det skulle exempelvis kunna vara ett användarnamn och lösenord som sedan används vid kommande inloggningar till samma tjänst, eller för den delen en annan tjänst.

Läs mer om ID-växling

Vad är autentisering?

Autentisering (authentication på engelska) innebär att bekräfta att du är du, det vill säga en användares verkliga identitet. I dagens digitala samhälle handlar detta ofta om att säkerställa att en användare har behörighet att kopplas ihop med ett användarkonto eller ett system.

Det vanligaste sättet att autentisera sig är fortfarande genom att använda ett användarnamn och ett lösenord. Dessvärre är metoden osäker och många använder samma kombination av användarnamn och lösenord på flera plattformar. Detta gör det relativt enkelt för en förövare att få åtkomst till flera system eller konton på samma gång om ett lösenord skulle hackas.

Vad är en digital identitet?

Digital identifiering är ett elektroniskt sätt att identifiera en person. Den digitala identiteten, exempelvis i form av e-legitimation, består av ett certifikat som lite slarvigt skulle kunna jämföras med ett fysiskt id-kort. Certifikatet är ett elektroniskt dokument där information, eller nycklar, lagras om en användares uppgifter och behörigheter (attribut).

En del av den informationen om den specifika behörigheten är privat och krypterad. En annan del är publik (PKI) som används för att verifiera inloggningen eller en signering för mottagande system. Certifikatet möjliggör alltså en säker överföring av information från ett system till en person via Internet.

Läs mer

Dokumentation för utvecklare

BankID-tjänsten är enkel att implementera i webbtjänster och appar av utvecklare med vårt GrandID API.

På vår dokumentationssajt kan du testa att implementera BankID-tjänsten med vårt API

Läs mer om BankID i vår e-broschyr

Kontakta oss och kom igång redan idag