Skip to main content

- Nationella proven blir digitala -

Anslutning för skolor inför
Digitala Nationella Prov (DNP)

Få tillgång till digitala nationella prov med en skräddarsydd lösning som uppfyller er skolas unika krav och behov.

  • Enkel och smidig implementation som kan återanvändas för Beda
  • Anpassad för användning av både elever och skolpersonal
  • Support och rådgivning under hela processen

Klart för start -
Digitala nationella prov

Få tillgång till alla tekniska verktyg och resurser som krävs för att säkerställa smidiga och säkra digitala nationella prov.

  • Teknisk anslutning till Skolfederation
  • En IdP med stöd för G Suite eller Microsoft AD, möjlighet att ansluta fler tjänster vid behov
  • Hämtning av användarinformation från användarregister i AD eller Google för behörighetsstyrning vid inloggning till digitala nationella prov
  • Godkända e-legitimationer på tillitsnivå 2 eller högre enligt DIGG, välj mellan BankID, Freja eID+, Freja orgID och SITHS.
  • Fritt antal användare och inloggningar.
  • Provisionering och hantering av EPPN

Varför välja Svensk e-identitet

Under mer än ett årtionde har vi hjälpt kommuner, vårdgivare, företag, myndigheter, lärosäten och systemleverantörer att säkra sina inloggningar, följa skärpta lagkrav och förbättra användarupplevelsen. Vi har även deltagit i arbetet med skolfederation.se sedan start, där vi har levererat utmärkta lösningar för smidig anslutning åt systemleverantörer, innehållsleverantörer och skolor.

Vi finns vid din sida från början till slut, för att hjälpa dig hitta den perfekta tekniska lösningen, integrera och implementera den sömlöst, och självklart, ge dig den bästa supporten på vägen. Låt oss hjälpa dig att göra din tekniska resa enkel och smidig.

Frågor och svar

Vad är DNP?

Vad krävs för att kunna logga in i provtjänsten?

De som kommer att använda Skolverkets provtjänst är skolpersonal och elever. 

Skolpersonalen kommer att logga in i provtjänsten med e-legitimation på tillitsnivå 2 eller högre enligt tillitsramverket för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är den myndighet som ansvarar för granskning och godkännande av e-legitimationer i Sverige.

Eleverna kommer inte att behöva logga in i provtjänsten med e-legitimation. Eleverna kommer att logga in i provtjänsten med de konton som skolan normalt använder.

Tillitsnivåer för e-legitimation

Vad är federerad inloggning och IdP?

Federerad inloggning gör det möjligt att logga in till flera olika tjänster, bland annat Skolverkets provtjänst, med de konton som finns i den användarkatalog som skolan normalt använder.

För att möjliggöra federerad inloggning behövs en förmåga att ställa ut digitala identitetsintyg i form av SAML-intyg. SAML står för Security Assertion Markup Language och SAML-intyg är en metod för att utbyta data för autentisering och auktorisering mellan olika parter. Denna förmåga återfinns oftast i en inloggningstjänst IdP (identity provider).

Inloggningstjänsten utfärdar ett digitalt identitetsintyg varje gång skolans användare loggar in. Skolverkets provtjänst kommer, precis som andra tjänster, att konsumera dessa identitetsintyg för att ge användaren åtkomst till provtjänsten.

 

Vi på Svensk e-identitet är experter på att hjälpa till med allt detta och mer därtill.

Är er lösning lämplig för alla skolor?

Ja!

Vår målsättning är att erbjuda en skräddarsydd lösning som passar just din skolas unika behov och krav. Tveka inte att höra av dig till oss idag så hjälper vi dig att hitta den metod som passar er bäst.

Kontakta oss

Hur förbereder jag mig inför digitala nationella prov på bästa sätt?

skolverket.se finner du all information som berör införandet av digitala nationella prov.

Kom igång med digitala nationella prov

Kontakta oss redan idag och skaffa den perfekta lösningen