Digitala Nationella Prov

Smidig anslutning för skolor inför digitala nationella prov

År 2024 ska alla nationella prov genomföras digitalt. Svensk e-identitet har skapat en lättanvänd lösning för digitala nationella prov, som gör det enkelt för skolor att ansluta sig och ta nästa steg mot en digital framtid.

Digitala nationella prov – det här ingår

  • Teknisk anslutning
  • En IdP med stöd för G Suite eller Microsoft AD. Möjlighet att ansluta fler vid behov finns.
  • Hämtning av användarinformation från användarregister i AD eller Google för behörighetsstyrning vid inloggning till digitala nationella prov.
  • En inloggningsmetod för tvåfaktorsautentisering av skolpersonal, välj mellan BankID och Mobilt BankID, engångslösenord via SMS, Freja eID+, Google Authenticator eller Microsoft Autenthicator.
  • Fritt antal användare och inloggningar.

Bli en del av den digitala framtiden

Anslut dig till Svensk e-identitets lösning för digitala nationella prov och upplev en enklare och mer effektiv process.
Kontakta oss