Skip to main content

Få tillgång till Beda med en skräddarsydd lösning från Svensk e-identitet

Beda

Beda är en nationell betygsdatabas där skolor rapporterar in elevernas betyg. I september 2023 flyttar UHR (Universitets- och högskolerådet) databasen till en ny teknisk plattform. Förändringen kommer för de flesta skolor ställa krav på en Skolfederationsansluten IdP och en extern inloggningstjänst som säkerställer identiteten på den som loggar in. UHR rekommenderar i första hand tjänsteinloggning ansluten till FIDUS, i andra hand inloggning via Freja+ och eduID som reservalternativ.

Skolorna kommer att behöva en datakälla där korrekta användardata finns och där EPPN kan hämtas som attribut. Det kan till exempel vara Google Workspace, Azure AD eller Active Directory (AD).

 • Enkel och smidig implementation som kan återanvändas för DNP
 • Anpassad för användning av skolpersonal som rapporterar in betyg
 • Support och rådgivning under hela processen

Dina utmaningar

 •  
  Åtkomst till FIDUS
 •  
  Hantering av EPPN
 •  
  Uppsättning av IdP

Hur löser vi det?

 •  
  Access till FIDUS via Skolfederation
 •  
  Automatisering av data mellan system
 •  
  Möjliggör hantering av digitala identiteter

Integrera Beda - det här ingår

 • Teknisk anslutning till Skolfederation
 • En IdP med stöd för G Suite eller Microsoft AD, möjlighet att ansluta fler tjänster vid behov
 • Hämtning av användarinformation från användarregister i AD eller Google för behörighetsstyrning vid inloggning till Beda
 • Provisionering och hantering av EPPN
 • Fritt antal användare och inloggningar
 • Drift, support och funktionsgaranti för hela tjänsten

Frågor och svar

Vilka berörs av plattformsbytet?

De skolor som är medlemmar i Skolfederation och som kan sätta upp, eller redan har en IdP (IdentityProvider) som ligger i Skolverkets FIDUS (federationsförbund) ska använda den för inloggning till Beda.

De skolor som skickar in elevernas betyg till Beda via en extern part dvs. en centralleverantör kommer inte att påverkas av flytten.

De skolor som inte är medlemmar i Skolfederation och har en IdP idag måste se till att ha detta på plats innan september.

Vad måste vi göra?

Rektorn för varje skola måste rapportera in vem som är ansvarig rapportör och vilken inloggningslösning som ska använda. Detta ska rapporteras in till UHR senast 1 september 2023.

När sker flytten?

Flytten till den nya tekniska plattformen kommer ske i september 2023.

Hur sker inloggningen?

Inloggning till Beda kommer att ske via en extern IdP och en förutsättning för att kunna logga in är att EPPN finns på plats, då den kommer fungera som användaridentifierare. Till skillnad från tidigare lösning kommer inloggningen bli personlig i samband med flytten. Tidigare var inloggningen per skola.

Vad är en rapporteringsorganisation?

Samtliga skolor kommer att kopplas till en rapporteringsorganisation, denna organisation kommer utse rapportörer som har rätt att skicka in betyg från en eller flera skolenheter.

Läs mer

Vad är en rapportör?

Rektorn för varje skola måste utse en ansvarig rapportör, denne kan sedan lägga till fler rapportörer/användare. Dessa utsedda personer kommer sedan kunna logga in till Beda med en digital identitet för att skicka in betyg i den nya plattformen.

Vad är Skolfederation?

Skolfederation är en digital infrastruktur. Den syns inte men när den är integrerad i skolans IT-miljö, blir det möjligt för lärare och elever att logga in endast en gång, så kallad single sign-on och nå alla digitala tjänster en skola har avtal med.

Vad är EPPN?

EPPN (EduPersonPrincipalName) är en unik identifierare. För att kunna avgöra om en användare ska släppas in i ett system kontrolleras att personens användarnamn (EduPersonPrincipalName, EPPN) finns upplagd som en aktiv användare.

Vad är FIDUS?

FIDUS är en interfederation som skapats av Skolverket. Denna federation kopplar samman identitetsfederationer inom skola och utbildning i Sverige.

Läs mer om Fidus på Skolverkets sida

Kan vi använda samma lösning som DNP till Beda?

Svaret är: JA!

Kan Svensk e-identitet hjälpa oss?

Självklart! Vi kan leverera en helhetslösning som tar hand om allt från AD-konton, inloggningslösningar, koppling mot Skolfederation, överföring av data med mera.

Kom igång med Beda

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om Beda och vad vi kan bistå er med för att ni ska komma igång!