Skip to main content

Webbtillgänglighetsdirektivet WCAG på Svensk e-identitet

Webbdirektivet, eller Webbtillgänglighetsdirektivet, är ett EU-direktiv med syftet att öka webbplatsers tillgänglighet, primärt för personer med funktionsnedsättning men även hur användbarhet kan uppnås för alla användare. WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines.

Vilka berörs av Webbdirektivet?

De som berörs är så kallade “offentligrättsliga organ”, alltså myndigheter, kommuner och regioner. Även privata organisationer med tjänster som finansieras med offentliga medel omfattas av Webbdirektivet.

Läs mer om Webbdirektivet hos DIGG.

På denna sida finner du länkar till tillgänglighetsredogörelser nedbrutna per tjänst i Svensk e-identitets produktportfölj.

Kontaktinformation WCAG Svensk e-identitet

Du kan kontakta Svensk e-identitets WCAG-organisation på följande sätt