Var jobbar du?

Oavsett inom vilket område ditt inloggningsbehov finns loggar vi in vem som helst till vad som helst; Vård & Omsorg, Kommun & Offentlig verksamhet, Systemleverantörer & utvecklare och Företag & Organisationer.

Vi har många tjänster som passar vårdgivares krav på säker åtkomst särskilt väl

Vård & Omsorg

Information som vårdgivare hanterar om patienter och brukare måste av naturliga skäl hanteras särskilt varsamt där kraven kring säker åtkomst är högre än i många andra organisationer. Svensk e-identitet är med sina tusentals vårdkunder i både privat och offentlig verksamhet samt tio års erfarenhet specialiserade på just säker åtkomst inom vård och omsorg. Vi kan erbjuda särskilt skräddarsydda men fortfarande paketerade lösningar genom att vi kan erbjuda en helt unik kombination av inloggningstjänster och administrationstjänster kring HSA-katalog och SITHS-kort.

 • Säker åtkomst?
 • HSA- och SITHS-adminstration?
 • Flera i personalen på samma mobil?
 • En inloggning till flera system?
 • Extra säker inloggning?

Vi ser till att inloggning av medarbetare, elever, medborgare blir rätt och smidig

Kommun & offentlig verksamhet

Vi ser till att ni i offentligt finansierad verksamhet, exempelvis kommun, har de inloggningslösningar som passar just er allra bäst. Och som också följer alla regelverk, som exempelvis anslutningskrav till eIDASBankID är idag självklart för de flesta, men kan även kompletteras med andra metoder som nya Freja eID+. När behörigheter behöver hanteras internt finns också många smarta alternativ; exempelvis säkerhetsnycklarSMS-koderSSO-lösningar.

För vem som än behöver logga in till vilket system som helst har vi en enkel lösning som inte kräver långa handläggningstider och tekniska kunskaper.

 • BankID
 • Freja eID+
 • Säkerhetsnycklar
 • SMS-koder
 • SSO-lösningar

Enkel och säker inloggnings- och signeringsteknik med komplett teknisk dokumentation

Systemleverantörer & utvecklare

Med våra heltäckande tjänster för inloggningsteknik kan systemleverantörer och systemutvecklare erbjuda sina kunder enkla, säkra och snabba lösningar för inloggning och signering. Det utan omfattande förstudier eller egna säkerhetslösningar.

I vår kompletta och tydliga tekniska dokumentation finns allt du behöver för att implementera API samt BankID, Freja eID samt NetID Access/Enteprise samt ladda hem testnycklar.

 • Unikt API
 • Komplett dokumentation
 • Testnycklar
 • SAML, WS Federation, OpenID Connect
 • Enkel AD-integration

Företag & organisationer

Allt fler företag, organisationer, förbund har ett ökat behov av tryggare och säkrare inloggningslösningar för sin personal och kunder. Då användarnamn och lösenord inte räcker till erbjuder vi företag, organisationer, förbund med flera många smidiga paketlösningar. De är mycket enkla att implementera, administrera och använda där vi möjliggör användandet av alla svenska e-legitimationer som BankIDFreja eID+Svenska PassTelia och SITHS. Vissa organisationer har behovet att identifiera sina kunder och användare vid inkommande samtal och då är Personvalidering ett smidigt alternativ.

För vem som än behöver logga in till vilket system som helst har vi en enkel lösning som inte kräver långa handläggningstider och tekniska kunskaper.

 • BankID
 • Freja eID+
 • Svenska Pass
 • Telia
 • SITHS

Öka förtroende till era kunder och medlemmar med säker inloggning Var ska man börja, hur ska man tänka?

e-handel

Vi handlar mer och mer över nätet idag och flitiga e-handelsanvändare välkomnar inloggningsmetoder, som bidrar till enkelhet och säkerhet. Lösenord och användarnamn tenderar att kunna bli många för kunden att hålla reda på.

 • Attrahera fler användare genom säkerinloggning och signering
 • Inkluderande, alla ska våga vara en del av den digitala resan
 • Enkelt och säkert med Svensk e-identitet