Skip to main content

Nyckeln! Logga in mobilt och säkert med 2FA-paketlösning för delade devicer

Nyckeln! När fler behöver dela tjänstetelefoner

Hur kan exempelvis hemtjänst, skolor och handel logga in säkert, mobilt och kostnadseffektivt utan att skaffa tjänstemobiler till alla? Vi har nyckeln!

Vårt smarta 2FA-paket med säkerhetsnyckel och enkla appar löser utmaningen med delade enheter.

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Allt det här ingår i vårt 2FA-paket

  • Hög säkerhet för inloggning till de flesta system, ex inom vården, trots delade enheter.
  • Full kontroll på utgivningsprocessen av behörigheter utan lösenordshantering.
  • Enkelt för administratörer att hantera användare och nycklar/dosor.
  • Lätt för användarna med smidiga mobilappar utan krav på privat BankID.
  • Minskar arbetet för IT-avdelning och -konsulter.
  • Liten, tålig och återanvändningsbar nyckel utan behov av batteriladdning.
  • Kostnadseffektivt att införskaffa nycklar istället för telefoner.

Sex smarta delar för mobil och säker inloggning

Vårt 2FA-paket innehåller sex olika komponenter, vilka som behövs beror på vilka förutsättningar ni har, och om någon av tjänsterna finns på plats sedan tidigare.

Appar, AD-integration, nycklar och dosor

Kristianstad kommuns logotyp
Den här 2FA-lösningen är enkel och kräver lite administration. Svensk e-identitet har skött hela processen mycket bra när det gäller leverans av både tjänst och säkerhetsnycklar. Återkopplingen är alltid trevlig och snabb.
Carina Nilsson
Systemförvaltare, Kristianstad kommun