Skip to main content

Identifiera personer i telefonsamtal

Personvalidering - få koll på vem du pratar med

Med vår tjänst Personvalidering kan du och din organisation snabbt och smidigt säkerställa vem som talar i telefonen med hjälp av BankID eller Freja eID. Personvalidering används för att bekräfta en identitet och kan bland annat användas vid hantering av känsliga ärenden som exempelvis bank-, juridik-, fack- och vårdkontakter och kräver inget tekniskt arbete alls. 

Personvalidering kan användas i både inkommande och uppsökande samtal.

Vill du veta mer om tjänsten?
Kontakta oss gärna!

Hur går det till?

  1. Handläggaren loggar in och skriver personens personnummer i webbtjänsten.
  2. Personen som ska verifieras använder sin e-legitimation för att bekräfta.
  3. Handläggaren får en kvittens som intygar att/om personens identitet är den rätta.

Många användningsområden

Personvalidering används exempelvis för känsliga ärenden i kontakt med patienter, kunder, personal eller klienter. Tjänsten kan naturligtvis användas i alla typer av telefonsamtal och användningsområdena är därför många. Med vår tjänst säkerställs även att gällande lagar följs, som GDPR och Patientsäkerhetslagen.

SPAR och Personvalidering

Med en tilläggstjänst till Personvalidering kan du och din organisation även ta del av fullständiga namn- och adressuppgifter från Statens personadressregister (SPAR).