Skip to main content

e-legitimationer i Norden

Som autentiseringsexperter och återförsäljare för alla godkända e-legitimationer som finns på marknaden, hjälper Svensk e-identitet företag och organisationer att göra inloggningsprocessen så enkel och säker som möjligt vid integrering mot olika system.

Utöver samtliga av DIGG godkända svenska e-legitimationer, som Freja eIDFreja OrgID, SITHS, Svenska Pass och BankID,  kan vi också erbjuda anslutning med flera nordiska e-legitimationer. 

Låt verksamheten växa med säkra inloggningslösningar i Sverige och Norden

Vi på Svensk e-identitet vill att det ska vara enkelt för de företag och organisationer som vill  kunna erbjuda säker inloggning och signering till sina användare både i Sverige och i våra grannländer Norge, Finland och Danmark.

Det finns idag en rad olika lösningar för att legitimera användaren digitalt i Norden och inloggningsförfarandet ser lite olika ut beroende på olika infrastrukturer.  

Begränsa inte möjligheter, implementera de e-legitimationer som behövs

Vi kan vid sidan av svenskt BankID erbjuda enkel implementation av godkända inloggningsval i era tjänster och system till följande nordiska e-legitimationer: 

  • Finskt BankID (Finnish Bank ID)
  • Norskt BankID. Grundkrav för norskt BankID är att det måste finnas ett A/S.
  • MitID (Danskt BankID) MitID är den nya eID lösningen för Danmark och har högre säkerhet samt ”eIDAS compliant”

Samla allt hos en leverantör och nyttja vårt GrandID API

Med Svensk e-identitet blir anslutningen enkel och smidig för er som organisation. Vi sköter alla kontakter, tar hand om allt det tekniska och installerar lämpligt gränssnitt via vårt eget GrandID API eller annan integrationsmetod som SAML eller OpenID. Vi supporterar löpande era utvecklare och ser till att tjänsten hålls aktuell.