Kärt barn har många namn

E-signering, signera digitalt, digital underskrift

Med elektronisk signatur godkänns en överenskommelse som finns dokumenterad digitalt i exempelvis en dokumentfil, e-postmeddelande eller ett fritextfält. Processen att godkänna informationen sker i datorn, telefonen eller surfplattan med någon form av autentiseringsmetod, ofta en e-legitimation för att validera personen med någon form av elektronisk identitet. 

Fördelar med att kunna signera digitalt:

  • Tidsbesparande
  • Geografiskt oberoende
  • Effektivt sätt att hantera både interna och externa signeringsrutiner och dokumenthantering i en verksamhet.
  • Miljövänliga alternativet, då papper inte behöver skrivas ut
  • Ökad spårbarhet
  • Svårare att förfalska en elektronisk signatur som validerats exempelvis med BankID, än en klassisk pennunderskrift.

Svensk e-identitet erbjuder paketerade och lättimplementerade alternativ för de flesta behov – allt från enklare “virtuella handskakningar” till kvalificerad e-signering.

När välanvända och etablerade BankID används för e-signering uppnås så kallad Avancerad elektronisk signatur. Med BankID-implementation följer signeringsfunktionen med.

Läs mer här

Också med den allt mer populära och godkända e-legitimationen Freja eID kan avancerade elektroniska underskrifter skapas och godkännas av användaren med PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.

Läs mer här

En enklare e-signering som ofta används i kundtjänst eller försäljningssammanhang där en överenskommelse med valfri formulering som gjorts behöver dokumenteras och signeras digitalt med BankID eller Freja eID.

Läs mer här