Skip to main content

Säker inloggning med SITHS eID

Skapa flexibel inloggning i vården med SITHS eID

Erbjud vårdpersonalen flexibilitet och säkerhet i sin inloggning genom att ansluta er organisation till SITHS eID-tekniken. Med oss blir implementeringen trygg, säker och enkel.

 • Autentisering med både fysiskt
  SITHS-kort och mobil app
 • Modern, framtidssäkrad teknik med
  enhetlig användarupplevelse
 • Flexibilitet i val av plattformar

Vi gör jobbet enkelt

Dina utmaningar

 •  
  Tids- och resurskrävande att sätta sig in i teknikbyte
 •  
  Ökade kostnader för dubbla tekniker
 •  
  Interna och externa kravställningar

Hur löser vi det

 •  
  Tillhandahåller erfarna och
  kompetenta resurser
 •  
  EN framtidssäkrad teknik, ökad funktionalitet och säkerhet
 •  
  Överför kunskap och bearbetar utmaningar

Implementera den nya lösningen

Att ha koll på samtliga bitar när det gäller implementeringen av SITHS eID kan upplevas som omfattande. Kämpar ni som många andra med införandet? Med oss får ni hjälp med såväl de tekniska bitarna som stöttning längs vägen. 

 • Stöd i förstudien och vägledning i införandet
 • Teknisk implementation samt drift, underhåll och löpande support
 • Generisk användarupplevelse, tillgång till flera inloggningsmetoder i samma meny
 • Anpassning av integrationsmetod utifrån systemets förutsättningar
 • Attribut kan hämtas via flera datakällor
 • Flexibilitet att använda metoden där den önskas tack vare federationsoberoende

Frågor och svar

Vad är SITHS eID?

Ny autentiseringslösning

SITHS eID är en autentiseringslösning från Inera. Den nya lösningen är utvecklad för att bygga på modern och säker teknik för hantering av känslig information och ger flera fördelar som mobilt arbetssätt, stöd för fler plattformar och enhetlig användarupplevelse.

Läs artikeln om SITHS eID här

Läs teknisk dokumentation här

Läs mer hos Inera

Vad är skillnaden mellan SITHS eID och SITHS via Net iD?

Olika tekniska lösningar

SITHS eID och SITHS via Net iD är två separata tekniska lösningar från olika leverantörer. Den förstnämnda levereras av Inera medan den andra levereras av Pointsharp. De två lösningarna är inte kompatibla med varandra.

Användning av tjänsterna

Tjänsterna går att använda parallellt förutsatt att båda klienterna finns installerade på användarens enhet. Respektive klient är dock endast kompatibel med tillhörande teknisk lösning, innebärande att SITHS eID exempelvis inte fungerar ihop med Net iD och vice versa.

Vad är SITHS?

Elektronisk identitetshandling

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för inloggning och signering. SITHS används även för säker åtkomst till – och kommunikation mellan nationella vårdsystem och tjänster, som exempelvis Pascal och Nationell patientöversikt. Verksamheter som använder SITHS som autentiseringsmetod återfinns inom regioner, kommuner och statliga myndigheter samt hos privata vårdgivare.

Läs artikeln om HSA & SITHS här

Läs mer hos Inera

Vad behövs av dig som vårdgivare för att kunna logga in?

För dig som har befintlig SITHS IdP (via Net iD) hos Svensk e-identitet

För att kunna nyttja den nya tekniken behöver din organisation lägga en tilläggsbeställning hos oss för uppsättningen. Vidare behöver autentiseringslösningen beställas hos Inera i deras kundportal. Vid beställning av tjänsten hos oss får ni stöd vid förstudie samt koppling mot autentiseringstjänsten och metodval i er inloggningsmeny.

För dig som inte har någon IdP

För att få tillgång till en SITHS eID IdP via Svensk e-identitet behöver din organisation teckna avtal för tjänsten. SITHS eID som autentiseringslösning behöver beställas hos Inera i deras kundportal. När ni beställer tjänsten hos oss får ni stöd vid förstudie samt koppling mot autentiseringstjänsten och uppsättning av IdP som kan integreras mot de system som ni önskar. Tilläggsbeställning av systemintegration krävs.

SITHS eID för dig som systemleverantör

Med befintlig integration av GrandID API

Svensk e-identitet kommer fortsättningsvis kunna integrera SITHS som autentiseringsmetod via GrandID API. Den förändring som sker är att respektive kund till er som systemleverantör behöver integrera sin egen SITHS eID IdP om de vill autentisera sig med SITHS eID eller Mobilt SITHS.

Vad händer om kunden inte gått över till SITHS eID-klienterna

Befintliga SITHS-integrationer som satts upp via Net iD kommer fortsätta fungera som tidigare. Förändringen består i att licensen för Net iD-klienten inte längre kommer att ingå i kostnad för korten och Inera slutar supportera lösningen fr.o.m 1 juli 2023.

Om ni som systemleverantör har kunder inom både privat och offentlig vård kan det vara nödvändigt att tillhandahålla båda alternativen parallellt.

Vad är en e-tjänstelegitimation?

Autentisering i tjänsten

En e-tjänstelegitimation är en slags autentiseringslösning som kan brukas av en användare som loggar in i tjänsten. Några exempel på elektroniska tjänstelegitimationer är SITHS, EFOS och Freja Organisations eID.

Läs artikeln om e-tjänstelegitimationer här

Kom igång med SITHS eID

Kontakta oss