Skip to main content

- Vi agerar integrationsmäklare mellan SP och IdP -

Helhetsleverantören

Som navet mellan människa, teknik och digitalisering erbjuder vi flera integrationsmetoder för att användare ska kunna logga in med önskad inloggningsmetod till ett eller flera system. Vi har stöd för samtliga e-legitimationer på marknaden.

Vårt eget API; GrandID API utgör oftast utgångspunkten för att erhålla enkla och lättanvända inloggningslösningar. Med en heltäckande och teknikoberoende tjänsteportfölj har vi stöd för de flesta protokoll och kan agera mäklare mellan SP och IdP, vilket resulterar i att du får en anpassad lösning som matchar just din organisation och era behov.

Ja, vi vet att det kanske låter lite stort och krångligt men våra tjänster är för alla typer av verksamheter. Vi hjälper allt från enmansföretag till kommuner och myndigheter. Ingen verksamhet är för liten eller för stor.

Vi förvandlar och paketerar avancerad teknik till lättanvända tjänster. Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar just er. Vi löser helheten!

Mäklare mellan användarorganisation och tjänst

Svensk e-identitet fungerar som en mellanhand för att underlätta när verksamheter behöver integrera tjänster och användardata. Vi brukar kalla oss integrationsmäklare.

I den snåriga djungeln av protokoll, standarder och regler kan vi alltid hjälpa er att hitta rätt lösning. Det gör vi med hjälp av vår mångåriga kompetens inom systemarkitektur och erfarenhet av hundratals organisationers behov.

Stöd för både SP och IdP

Oavsett om ni representerar en tjänst i rollen som Service Provider eller representerar en organisation som vill identifiera användare mot en tjänst som Identity Provider kan vi hjälpa er genom att exempelvis agera som Proxy-IdP eller SAML-broker.

Hur fungerar integrationsbroker?

Integrationsbroker innebär i korthet att när en användarorganisation (IdP) och en tjänst (SP) kräver specifika protokoll agerar Svensk e-identitet som mäklare mellan IdP och SP. Svensk e-identitet kan kommunicera med alla välkända protokoll.

En skiss på hur Svensk e-identitet agerar mäklare mellan användarorganisation och tjänst

En skiss på hur Svensk e-identitet agerar mäklare mellan användarorganisation och tjänst