Integrationsbroker

Mäklare mellan användarorganisation och tjänst

Svensk e-identitet agerar integrationsbroker, på engelska även kallat Message Broker eller Integration Broker. Integrationsbroker fungerar som en mellanhand för att underlätta när verksamheter behöver integrera tjänster och användardata. 

I den snåriga djungeln av protokoll, standarder och regler kan Svensk e-identitet alltid hjälpa er att hitta rätt lösning. Det gör vi med hjälp av vår mångåriga kompetens inom systemarkitektur och erfarenhet av hundratals organisationers behov. 

Stöd för både SP och IDP

Oavsett om ni representerar en tjänst i rollen som Service Provider eller representerar en organisation som vill identifiera användare mot en tjänst som Identity Provider kan vi hjälpa er genom att exempelvis agera som Proxy-IDP eller SAML-broker.

Hur fungerar integrationsbroker?

Integrationsbroker innebär i korthet att när en användarorganisation (IDP) och en tjänst (SP) kräver specifika protokoll agerar Svensk e-identitet som mäklare mellan IDP och SP. Svensk e-identitet kan kommunicera med alla välkända protokoll.

En skiss på hur Svensk e-identitet agerar mäklare mellan användarorganisation och tjänst

En skiss på hur Svensk e-identitet agerar mäklare mellan användarorganisation och tjänst