Freja Organisations eID

Låt medarbetarna logga in på jobbet utan att använda sin privata e-legitimation

Äntligen finns en e-legitimation som kan användas specifikt i tjänsten. Till e-legitimationen Freja eID finns nu nämligen även Organisations eID som komplement. Svensk e-identitet hjälper er hela vägen med integration och med system för provisionering av användare.

 

Många fördelar med Freja Organisations eID i tjänsten

I Freja eID kan ett Organisations eID (OrgID) kompletteras till den personliga e-legitimationen Freja eID. Då kopplas ett specifikt attribut som är baserat på användarens roll i en organisation till e-legitimationen och kan då också användas som tjänstelegitimation, men även för att identifiera en medlem, kund. Det kan användas som tjänstelegitimation, medlems-ID, kund-ID och andra situationer där ni vill koppla ett specifikt attribut till era användare. Detta gör det möjligt att identifiera en användare utan att exponera persondata i transaktionen samt få möjlighet att själv hantera livscykeln för era användare och de attribut som är kopplade till dem. För användaren blir det mycket smidigt att kunna använda samma e-legitimation både privat och exempelvis i tjänsten – men ändå helt separerat från det personliga.

Identiteter utfärdade av Freja eID

Organisations eID bygger på de identiteter som utfärdas av Freja eID. Organisationen väljer själv om den vill att användarna ska vara identifierade med verifierad ID-handling (Extended) eller om de ska ha en godkänd LOA3-identitet (Plus). Med detta som grund utfärdar organisationen ett eget ID i Freja, med organisationens egna attribut och med egen livscykelhantering.

Godkänd av DIGG

Freja Organisations eID är godkänd av DIGG på LOA3 för tjänstelegitimering.
Läs mer om tillits- och loa-nivåer i vår artikel här.

  • Separerar privat e-leg från rollbaserat tjänsteleg
  • 100 procent ansvar för grundidentiferingen av användarna
  • Fungerar till interna system såväl som till molntjänster som Office 365
  • Fungerar på delade enheter/pooltelefoner
  • Godkänd av DIGG på LOA3 för tjänstelegitimering
  • Fastpris för obegränsad användning
  • Framtidssäkrad enligt DIGG:s planer kring ”eID för medarbetare”
  • Stöd för mobilfri identifiering, exempelvis för skolelever i klassrum
  • Möjlighet till ID-växling

Ett smart paket för enkel integration

För att kunna använda autentisering och signering med Freja organisations eID i tjänsten behöver den integreras och knytas samman med organisation, system och användare. Allt samman behöver sedan löpande kunna administreras på ett enkelt sätt. Vi tillhandahåller ett paket som gör den processen enkel. Med Svensk e-identitet som partner får er organisation hjälp hela vägen med integration av Freja och även med system för provisionering av användare. Välkommen att kontakta oss för en demo eller för en teknikgenomgång.

Vad ingår?

Beroende på förutsättningar och behov kan lösningen variera, men det som ingår funktionerna för inloggning (Freja OAuth) och signering tillsammans med är tjänster för att integrera användarkälla, exempelvis Active Directory (AD), knyta Freja eID till Organisations eID, administrera användare samt  själva.

Se vårt webbinarium tillsammans med Freja eID

Logga in i tjänsten med Freja Organisations eID

Axel Barkman
Kundansvarig
Svensk e-identitet

Kristofer Von Beetzen
Produktchef
Freja eID

Högsby kommuns väg till Freja eID+/OrgID

Det var när Jonas Högquist, informationssäkerhets- och utvecklingsstrateg på Högsby kommun, identifierade behovet av att säkerställa de anställdas identiteter vid inloggning mot digitala system och tjänster som de började titta på tjänstelegitimationen Freja Organisations eID.

 

SML-IT hittade lösningen hos Svensk e-identitet & Freja organisations eID

Sotenäs, Munkedal och Lysekil kommuner (SML-IT), valde Svensk e-identitet och Freja Organisations eID för att lösa behovet av tvåfaktorsautentisering till verksamhetssystemet och mobilappen Combine Mobile. 

Bild: Logga SML-IT

Freja Organisations eID

Läs mer om Freja OrgID

Låt medarbetarna logga in på jobbet utan att använda sin privata e-legitimation

Freja OrgID e-broschyr 202105