Problem att komma åt IVOs e-tjänst

IVO (Inspektionen för Vård och omsorg) tillhandahåller en e-tjänst där kommunernas socialnämnd ska rapportera insatser enligt SoL och LSS som inte blivit verkställda inom tre månader.

I måndags, (3 februari, 2020) gjordes en uppgradering av IVOs e-tjänst som innebar att den bakomliggande leverantören av inloggningstjänsten byttes ut. Den nya leverantören har inte stöd för nuvarande e-legitimation från Telia som fram tills idag använts för inloggning. Det här är ett stort misstag då kommunerna ännu inte hunnit uppgradera till de nya certifikaten, vilket leder till att det inte går att logga in. På SITHS-korten finns en privat e-legitimation från Telia och det är den som använts men som nu inte stöds.

Lösningen på kort sikt är att använda sitt privata BankID när uppgifter ska lämnas via IVO:s e-tjänst. Den långsiktiga lösningen är att alla användare uppgraderar sina SITHS-kort med de nya certifikat som stöds av IVO.

Svensk e-identitet har sedan länge en tidplan för utbytet av certifikat för sina kunder och utbytet är planerat till perioden mars-juni 2020. Från den 5 maj 2020 är alla certifikat som utfärdas enligt den nya standarden.

Vi uppmanar de kunder till oss som behöver åtkomst till IVO att tillsvidare logga in med BankID. Vi kommer att återkomma med information om certifikatsutbytet.

Kontakta oss via 018-481 19 00 eller via ombud@e-identitet.se

Fler nyheter