CUSTOM – när du vill anpassa lite mer

Sambiombudstjänsten CUSTOM

Sambiombudstjänsten är anpassad för att passa alla former av vård- och omsorgsgivare, apotek och veterinärer. Abonnemanget CUSTOM passar när ni vill kunna anpassa anslutningen till specifika behov.

Vår Sambianslutning CUSTOM passar er som har specifika behov av att anpassa anslutningen. Det ger större frihet men påverkar samtidigt tidplan, ansvar och kostnader. CUSTOM är lika omfattande som vårt enklare abonnemang SMART men i denna tjänst har ni möjlighet att välja vilken inloggningsmetod (Svensk e-legitimation), samt vilka attributkällor ni vill använda. De exakta priserna för CUSTOM ser ni när ni tecknar avtal för Sambiombudstjänsten via vår e-tjänst.