Tjänster

Våra tjänster

Svensk e-identitet är experter på att förvandla autentisering, elektronisk signatur, BankID, federation, Mobilt SITHS och annan avancerad teknik till något lätt och roligt.

Vi underlättar också för många vårdgivare som deras ombud för all administration kring HSA och SITHS.

I vår heltäckande och teknikoberoende tjänsteportfölj finns många flexibla molntjänster som snabbt och enkelt bidrar till att både offentlig och privat verksamhet får lätt att leva upp till gällande säkerhetskrav för inloggning, autentisering och signering tillsammans med sina systemleverantörer. Det är varken krångligt eller dyrt.