SITHS-kort

Gör inloggning i vården säker med SITHS

SITHS är en säker och godkänd e-legitimation som används för att komma åt tjänster och system inom vård och omsorg. 

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för inloggning, signering, säker åtkomst till – och kommunikation mellan-  nationella vårdsystem och -tjänster, som exempelvis Pascal och Nationell patientöversikt. Verksamheter som använder SITHS som autentiseringsmetod återfinns inom regioner, kommuner och statliga myndigheter samt hos privata vårdgivare

 

SITHS e-id – en godkänd e-legitimation

2019 blev SITHS formellt godkänd som utfärdare av Svensk e-legitimation i tjänsten enligt DIGGs kvalitetsmärke Svensk e-legitimation. E-legitimationen SITHS e-id använder tvåfaktorsautentisering vid inloggning och uppfyller därför kraven för stark autentisering (motsvarande LOA3). SITHS kan användas till flera olika elektroniska inloggningstjänster, som till exempel signering av fakturor, avtal, journalhandlingar och recept. Läs mer om SITHS e-id på Ineras hemsida

 

SITHS-kort

SITHS e-id kan lagras på ett fysiskt; så kallat “smart kort” och därmed fungera för att aktivera olika funktioner som exempelvis utskrifter, kryptering av e-post och som passerkort. För att få ut ett SITHS-kort behöver användaren ofta vara registrerad i HSA, vilket Svensk e-identitet kan hjälpa till med när du beställer kort. 

 

SITHS PersonID

SITHS kan numera användas med personnummer som identifierande attribut med hjälp av inloggningsmetoden SITHS PersonID. Tjänsten är till för att kunna nå system och tjänster som inte är kopplade till användardata från HSA. läs mer här 

Vill er verksamhet använda SITHS-kort?

Gå in på Svensk e-identitets e-tjänst för att beställa ett avtal.  För att kunna genomföra beställningen behöver du vara firmatecknare för din organisation. Därefter kontrollerar vi på Svensk e-identitet om du har rätt att beställa SITHS-kort genom att kontrollera att ditt företag eller organisation är registrerat som omsorgsgivare i vårdgivarregistret. Den som beställer kort åt personal måste vara verksamhetschef eller ha en annan, liknande befattning och ha fått uppdraget av organisationens firmatecknare. När vi behandlat och godkänt avtalet kan beställningar av SITHS-kort göras i vår självservicetjänst. Vi löser allt bakom kulisserna med tillstånd och att lägga in information i HSA.

Välkomna att höra av er så hjälper vi er.

SITHS-kort

Inloggning kräver Net iD Enterprise och/eller Net iD Access

För att logga in med SITHS-kort behövs en eller två klienter från NetiD; Enterprise och Acess. Ikonen för NetiD-klienterna syns för användaren längst ned i högra hörnet på datorn. NetiD Enterprise har en ikon med röd färg, och NetiD Access har en ikon med blå färg.

 • Vilka är skillnaderna mellan Enterprise och Access?

 • En av de viktigaste skillnaderna mellan de Enterprise och Access, är att SITHS via Net iD Access också möjliggör signering med SITHS. Detta är inte möjligt med Net iD Enterprise. Valet av klient styrs av vilka slutanvändarna är och vilken klient de använder för att läsa av certifikatet på sitt SITHS-kort.

  Systemleverantör som vill låta användare logga in med mobilt SITHS måste erbjuda inloggning via Net iD Acess. Läs mer om mobilt SITHS här.

 
 • Vad ska vi välja?

 • Det säkraste är att erbjuda era användare båda lösningarna eftersom en användare som har Net iD Access inte kan logga in på tjänsten som är byggd för Net iD Enterprise, och vice versa.

 
 
 • Hur implementeras tjänsterna?

 • Tjänsterna implementeras via vårt GrandID API. Ni får en API-nyckel och tjänstenycklar av oss som ni implementerar. För att testa tjänsterna under implementationen behövs ett testkort och en kortläsare som kan beställas här i vår kundportal. NetiD-klienterna behöver laddas ned till den dator som de ska testas med. Länkar för nedladdning finner du här.

   

   

 
 • Testa i 14 dagar

 • Ni får testa tjänsten i 14 dagar kostnadsfritt. Perioden startas när ni erhåller testnycklarna, efter de 14 dagarna kontaktar vi dig för att stämma av om du vill beställa, då vi skickar ett avtal till dig som du får underteckna. Om du inte vill förlänga stänger vi nycklarna.