Ombudstjänster

Sveriges främsta ombud för HSA&SITHS och Sambi

Våra heltäckande ombudstjänster gör det enkelt och kostnadseffektivt för olika organisationer att ansluta till och använda olika säkerhetstjänster.

Tusentals aktörer inom privat vård och omsorg, kommuner, myndigheter och systemleverantörer är redan trogna kunder.

För frågor och beställning kontakta oss på 018-481 19 00 eller ombud@e-identitet.se. Ni kan även beställa våra tjänster direkt i vår e-tjänst.

Via oss kan ni:

  • bli ansluta till HSA&SITHS
  • bli anslutna till Sambi
  • få er information korrekt hanterad i HSA-katalogen
  • få åtkomst till nationella e-tjänster som till exempel Pascal, NPÖ och e-Frikort. Samt andra system som använder HSA för behörighetsstyrning och datakälla.
  • beställa funktionscertifikat för säker kommunikation mellan servrar
  • beställa testkort
  • få åtkomst till HSA-attribut

Svensk e-identitet har en gedigen erfarenhet av att lotsa såväl enmansföretag som rikstäckande vårdföretag till en väl anpassad lösning för anslutningar och katalogadministration, certifikatsutgivning och behörighetsadministration. Med oss som ombud får ni tillgång till vår kunniga support i såväl brådskande ärenden som mer övergripande rådgivning.

Läs mer om HSA och SITHS-ombudstjänster

Enkel anslutning till Sambi

Läs mer om Sambi

 

e-Frikort

Läs mer om e-Frikort

Funktionscertifikat för tandvårdskliniker

För att digitala journalsystem som till exempel Opus och Carita hos tandläkarmottagningar ska kunna kommunicera säkert med Försäkringskassan används funktionscertifikat.

Läs mer om funktionscertifikat