Skip to main content

Inloggningsmetod med
Svensk e-identitet

Säkra inloggningsmetoder är för digitala tjänster är en vital del i alla organisationer. Svensk e-identitet erbjuder skräddarsydda inloggningsmetoder för alla typer av verksamheter och system – offentliga som privata.

Låt oss guida dig till rätt inloggningsmetod!

Inloggningsmetod

Tvåfaktorsautentisering – dubbelt så säker inloggning

2FA, tvåfaktorsinloggning, har blivit en allt vanligare inloggningsmetod för säker inloggning i system med höga säkerhetskrav. En inloggningsmetod som innebär att att en identitetskontroll görs med hjälp av två skilda former av information. Utöver ett vanligt lösenord måste användaren identifiera sig med ytterligare en faktor, exempelvis en mobiltelefon.

Inloggningsmetod

E-legitimation

E-legitimation är en inloggningsmetod för användare att legitimera sig, logga in och få åtkomst till myndigheters, företags och arbetsgivares elektroniska tjänster på nätet. Vi erbjuder våra kunder samtliga godkända svenska e-legitimationer som finns på den svenska marknaden: BankID (även Mobilt BankID), Freja eID+, AB Svenska Pass och Telia e-legitimation.

Osäker på vilken inloggningsmetod som passar er?