Skip to main content

Vad är tvåfaktorsautentisering?

Nyhetsbild tvåfaktorsautentisering

Har du som många andra tänkt tanken ”jag kör på mitt vanliga användarnamn och lösenord”? Då kan du behöva läsa denna artikel där vi berör ämnet tvåfaktorsautentisering. I dagens digitala samhälle drabbas nämligen allt fler företag av IT-intrång i sina system. Att använda två faktorer för autentisering kan vara en lösning för att öka upp säkerheten när det gäller åtkomst av dina konton.

Två metoder för verifiering

Verifiering med hjälp av tvåfaktorsautentisering eller tvåstegsinloggning handlar om att en identitetskontroll görs med hjälp av två skilda former av information. Syftet är att genom två verifieringsmetoder kunna säkerställa att du är du. För autentisering med tvåfaktor krävs bevis i form av kunskap såväl som ägandeskap alternativt en fysiskt medfödd egenskap från användaren. I sammanhanget syftar kunskap på någonting som bara användaren vet, exempelvis ett lösenord. Ägandeskap kan innebära någonting som användaren har, exempelvis en mobiltelefon eller en säkerhetsdosa och slutligen kan något medfött vara en fysisk igenkänningsfaktor som användaren besitter, exempelvis ett fingeravtryck.

Hur fungerar flödet?

Ponera att du som användare försöker logga in till ett system med ditt användarkonto. Du fyller i din mailadress och ditt lösenord. Lösenordet innebär en första form av autentisering. Som del två i din autentisering har du exempelvis en säkerhetsdosa som genererar en engångskod. Du fyller i koden som efterfrågas av systemet och om du har behörighet kommer du in i systemet. Att två faktorer krävs för autentisering höjer säkerheten för åtkomst och enbart när båda faktorerna har verifierats kan du som användare komma åt systemet.

Vad finns det för autentiseringslösningar?

På marknaden idag finns flertalet olika lösningar för tvåfaktorsautentisering. Några varianter är säkerhetsnycklar, engångslösenord, biometriska lösningar, smarta kort, magnetband och koddosor. Klicka här för att läsa mer om vilka lösningar vi har på Svensk e-identitet.

Behöver min organisation tvåfaktor?

Vill ni öka säkerheten för åtkomst till era system och användarkonton och samtidigt minska risken för dataintrång i verksamheten? Då kan en investering i tvåfaktorsautentisering vara ett förhållandevis billigt sätt för att hålla din verksamhet säker.

Vi hjälper dig!

Vill du att vi hjälper dig med att komma igång med tvåfaktorsautentisering? Alla typer av autentiseringslösningar kräver någon typ av integrering mellan system. Svensk e-identitet är experter på att integrera olika system och göra inloggningsprocessen så enkel som möjligt, utan att göra avkall på säkerheten. Hör av dig till oss på 018-481 19 00 eller info@e-identitet.se för att beställa eller få mer information.