Signering med BankID

Signering med BankID

Digital signering gör det snabbt och smidigt att få avtal, blanketter och andra typer av dokument signerade. Vår signeringstjänst är ett stöd för signering för att enkelt implementeras i webbtjänster och appar.

När BankID används för signering uppnås så kallad Avancerad elektronisk signatur (signering) vilket likställs med en pappersunderskrift. Det effektiviserar de interna processerna samt förenklar för kunder och användare.

För utvecklare av webbtjänster och appar

Signeringstjänsten är avsedd att enkelt implementeras i webbtjänster och appar av utvecklare.

Gör så här

  1. Kontakta oss för tillgång till GrandID API.
  2. Invänta ett mejl från oss som innehåller allt du behöver för att snabbt och enkelt implementera stöd för signering med GrandID API.

Läs mer om GrandID API