Skip to main content

BankID - Telefonitjänsten

Säkert, tryggt och tydligt

8.5 miljoner svenskar använder idag BankID och vikten av säker kommunikation blir allt viktigare. Med telefonitjänsten och funktionerna identifiering och underskrift i telefonsamtal kan ni som företag öka säkerheten, höja tryggheten och förbättra tydligheten för era kunder. Funktionen fungerar både för inkommande och utgående samtal.

Telefonitjänsten har hög tillitsnivå (LOA3)

Telefonitjänsten möjliggör autentisering eller signering på en hög (LOA3) tillitsnivå och är en mycket populär tjänst som med fördel kan användas både inom privat och offentlig sektor. Tjänsten kan användas för autentisering eller signering i en telefonitjänst där man direkt som leverantör av tjänsten kan autentisera och bekräfta en identitet eller signera i ett pågående samtal med hjälp av BankID.

BankID telefonitjänsten erbjuds som en tilläggstjänst tillsammans med vår grundtjänst BankID Auth och Sign.

Läs mer om BankID för företag